30. januar 2013

Studiekreds: Medicinske billeddannelse

Vejledere:
Robert Feidenhans’l (RF)
Mads Nielsen (MN)

Formål

At skrive en rapport der beskriver de fysiske og algoritmiske principper bag forskellige teknikker til at tomografiske rekonstruktioner af medicinske emner i tre dimensioner.  Disse teknikker kunne være CT røntgen, magnetisk resonans, positron emissions tomografi og ultralydsskanning. De fysiske, matematiske og tekniske principper skal beskrives og fordele og ulemper ved de enkelte skal sammenlignes. Der tænkes især på rumlig opløsning og  kontrastforhold  samt patientsikkerhed  En af teknikkerne, for eksempel røntgen tomografi, kunne nedskrives ved praktiske eksempler.

Periode

1. februar 2013 – 25. april 2013

Lærebog

The Physics of Medical Imaging.

Steve Webb

Indhold

Dato

Underviser

Emne

Pensum

15.02

RF

Radiologi med røntgen

Kap. 2+3

22.02

MN

Røntgen transmissions CT

Kap 4 (+5)

08.03

MN

Billeddannelse med radioisotoper

(PET og SPECT)

Kap 6

22.03

RF

Magnetisk resonans

Kap 8

12.04

RF

Besøg på Rigshospitalet

 

19.04

MN

Ultralyd

Kap 7

25.04

 

Aflevering af rapport

 

07.06

 

Mundtligt oplæg

 

 

Kredit

Ved aflevering af rapport gives 7.5 ECTS som valgfri aktivitet ved uddannelsen.

Eksamensform

Bestået/ikke bestået med intern censur.

Læringsmål

Forståelse af fysiske principper bag 3D medicinsk billeddannelse ved

 • Røntgen CT
 • Ultralyd
 • PET
 • SPECT
 • Magnetisk Resonans (MR)

Forståelse af algoritmiske principper bag rekonstruktion af 3D billeder ved

 • Computed Tomografi (CT)
 • Ultralyd
 • PET/SPECT
 • MR

Kunne analysere signal/støjforhold i relation til ovenstående modaliteter:

 • Støj
 • Opløsning
 • Kontrast

Projektarbejde

Alternativt til at få kredit for studiegruppen kan datalogistuderende aflevere et standard datalogisk projektarbejde. Her vil læringsmålene også indeholde:

”Kunne udvikle et program det laver en rekonstruktion eller benytter denne til at aflede meta-information fra det rekonstruerede billede.”

Interesseret?

Kontakt Mads Nielsen på madsn@diku.dk eller +45 2875 1450