5. november 2014

En dag med algoritmisk problemløsning

ATU

DIKU har initieret et samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), som har ført til, at DIKU har afholdt 4 arrangementer for dygtige gymnasieelever. Ved den afsluttende workshop d. 5. november kastede alle eleverne sig grådigt over den nye viden om effektiv problemløsning.

Auditoriet på Frederiksberg Campus, hvor godt 40 gymnasieelever er mødt op denne regnfulde novemberdag, summer af koncentration og inspiration. Søren Dahlgaard og Mathias Knudsen, de to unge forelæsere, har introduceret dagens opgaver, som de studerende har kastet sig over med stor energi. De studerende skal tage favntag med datalogien i skikkelse af fibonaccital, fakultets-funktioner og programmering i Python. Det er dog især rekursions-puzzlespillet, Robozzle, som vækker interesse foruden forundring og en del latter, når den lille raket suser rundt efter stjernerne på brættet efter programmørens anvisninger.

"Jeg føler mig på forkant med datalogi"

Anna Josefine Mortensen går i 3.g på Roskilde Gymnasium, og hun er glad for at være blevet introduceret til den datalogiske videnskab.

- Jeg synes det har været spændende. Jeg har fået mere forståelse for programmering og er nok også blevet mere frisk på at kaste mig ud i det. Vi har fået nogle værktøjer, vi kan bruge til at programmere, fx er vi blevet introduceret til repl.it, som er en hjemmeside, man kan bruge til at programmere små opgaver i, fortæller hun.

Gymnasieeleverne, som er med i dag, er alle på sidste år af deres uddannelse, og de har været tilknyttet ATU siden de blev udvalgt til at være med i midten af 1.g. I de to år, der er forpasset siden da, er de således blevet udsat for mangt og meget, som har været nyttig til at vise hvilke videregående uddannelser, der findes. Anna, som følger studieretningen matematik og fysik, har navnligt fundet ATU gavnligt til at finde ud af, hvad hun ikke er interesseret i. Fx ved hun nu, at hun slet ikke er interesseret i Business Case Computation, mens hun er meget imponeret af by-, energi-, og miljøplanlægningsretningen på civilingeniørstudiet på AAU.

Viktor Suadicani, som går i 3.g på Ringsted gymnasium, ved allerede, at han vil være datalog, og det datalogiske forløb på ATU har kun gjort beslutningen mere sikker.

- Jeg har leget med idéen om at blive læge, med så opdagede jeg datalogi på KU ved et Åbent Hus-arrangement. Jeg bruger meget tid på computere og kan godt lide at programmere, så derfor besluttede jeg, at det skulle være datalogi, fortæller han.

Siden har Viktor været i studiepraktik på DIKU, og nu deltager han i det datalogiske ATU-forløb.

- Jeg har lært noget. Jeg har fået forståelse for Python, og rekursion er ikke noget jeg har tænkt over før. Jeg har også fået indsigt i undervisningsmetoden, der bliver brugt på studiet. På den måde føler jeg mig på forkant med datalogi, jeg føler mig klar til rigtigt at gå i gang med studiet, slutter Viktor.

Flere billeder fra dagen