27. oktober 2014

DIKU's Erik Frøkjær kritiserer rejsekort og digital post

digitalisering

DIKU's lektor, Erik Frøkjær, har udtalt sig til Politiken og Ingeniøren om den manglende brugervenlighed ved to aktuelle offentlige digitaliseringsprojekter; hhv. den digitale postkasse og rejsekortet.

'Borgere bokser med digital post'

Den 1. november bliver det obligatorisk for landets borgere at modtage post fra det offentlige som digitalt post. I Politiken d. 25. oktober udtalte Erik Frøkjær sig om de mange problemer, der har omgivet lanceringen af den digitale postkasse:

Brugernes situation er ikke tænkt nok ind i den nye teknologi, og det er sagen omkring Gudrun Nielsen, der ikke kan komme ud af sin digitale postkasse, et eksempel på, mener lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Erik Frøkjær.

»Her har vi en kvinde, som ellers er frisk og glad for, at hun kan klare sig selv, men hun bliver ikke støttet i sit møde med digital post. I stedet bliver hun ydmyget og ked af det, fordi man ikke har tænkt på det scenarie: Nogle vil gerne meldes ud igen. Den slags sager kommer vi til at se mange af«, forudser Erik Frøkjær.

'1,3 millioner danskere er ved at misse første digitale postgang'

I en anden artikel i Polikiken fra d. 25. oktober forholder Erik Frøkjær sig til de sociale problemer, der kan opstå, hvis folk ikke får læst deres digitale post:

»Vi har set nogle sager, hvor borgere mistede deres ret til ekstra tilskud til enlige forsørgere. Den slags sager kommer vi til at se tusindvis af, er jeg bange for«.

'Fynboer: Fjern rejsekortets toldmur ved Storebælt'

Erik Frøkjær har længe haft opmærksomheden rettet mod problembarnet, rejsekortet, som er løbet ind i utallige problemer lige fra starten. På Fyn viser rejsekortet nu endnu en svaghed, idet den ikke tillader fynske pendlere at benytte rejserabat på tværs af Storebælt. Den 27. oktober udtalte han sig til Ingeniøren om problematikken:

Lige siden rejsekortet blev afprøvet første gang med pilotprojekter tilbage i 2007, har det været uoverskueligt, mener Erik Frøkjær, der er lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og har fulgt rejsekortet siden dets fødsel.

Han forstår sagtens, hvorfor FynBus atter forsøger at rejse problematikken ved priszoner frem og tilbage mellem landsdele.

»Vi må desværre konstatere, at Rejsekort A/S stadig ikke har løst et af de absolut største problemer, nemlig den helt uigennemskuelige prisstruktur. Den ligger mellem trafikselskaberne og har tilsyneladende været svær at komme igennem,« siger Erik Frøkjær.