14. november 2014

DIKU skal alligevel ikke fusionere med MATH

fusion

På et stormøde kl. 14.15 den 14. november 2014 informerede dekanen for SCIENCE, John Renner, ansatte og studerende på DIKU og MATH om, at planerne for en mulig fusion er skrinlagt indtil videre.

Der var lagt både champagne og gravøl på køl hos såvel Datalogisk Institut som Institut for Matematiske Fag forud for dagens afgørende møde, hvor dekanen ville afsløre sin indstilling til rektor.

Spændingen blev hurtigt udløst, idet John Renner allerede på første slide bekendtgjorde, at han efter den seneste 2 måneders drøftelsesfase med de involverede institutter var blevet overbevist om, at det ikke var farbart at indstille til en fusion. Modstanden har været massiv, og argumenterne imod en fusion, fremsat af både medarbejder- og studentergrupper samt faglige udvalg har gjort det tydeligt, at konsolideringen af de to institutter skal ske på anden vis.

I de kommende måneder vil dekanatet sammen med de to institutter drøfte udmøntningen af en handlingsplan for det videre samarbejde.

Til taktfaste klapsalver fra det fremmødte publikum takkede dekanen for de saglige indlæg, der er blevet fremlagt i debatten, og ønskede instiutterne en god weekend.

Billeder fra begivenheden