21. november 2014

DIKU og MATH skal ikke fusioneres

Debat

Ved et stormøde d. 14. november meddelte dekanen studerende og ansatte fra DIKU og MATH, at konklusionen på den to måneder lange drøftelsesfase er ikke at indstille for rektor, at DIKU og MATH skal fusioneres. Læs de mange reaktioner på udmeldingen og processen.

 

Institutledere

Institutledere: Urimeligt af dekan at sige, at vi ikke performer

Institutlederne for MATH og DIKU, Martin Zachariasen og Erik Kjær Pedersen, tog til genmæle over for dekanens kritik af de to institutters evne til at tage hånd om egne problemer i Universitetsavisen den 19. november:

"»Listen med såkaldte indsatsområder er allerede beskrevet i instituttets strategi fra 2013 og handleplan fra i år – der er ikke noget nyt,« skriver institutleder Martin Zachariasen i en e-mail til Uniavisen."

Science-dekan

KU-Science’ dekan kapitulerer

På Forskerforum udkom d. 17. november en artikel, hvori DIKU's lekor, Ken Friis Larsen, udtaler sig om afblæsningen af fusionsplanerne:

"Heldigvis viser sagen, at det nytter at protestere med faglige-saglige argumenter. Men forløbet, hvor han ikke spurgte os før fremsættelsen, har da skabt mistillid."

John Renner Hansen

Ingen fusion på SCIENCE

Dekan John Renner Hansen har ladet sig interviewe til Universitetsavisen d. 14. november om fremtiden for institutterne efter afblæsningen af fusionen:

"»Vi har identificeret en række udfordringer – forskellige for de to institutter – og vi i ledelsen mener, at den bedste løsning ville være en fusion i et større mere bæredygtigt institut,« siger dekan John Renner Hansen. »Nu skal institutterne løse opgaven på en anden måde.«"

Torben Mogensen

DIKU overlever!

DIKU's lektor Torben Mogensen glædede sig over dekanens beslutning på sin blog på Version2 d. 14. november:

"Men alt i alt en god nyhed, som viser at dekanen, trods alt, ikke ville gå imod så entydige advarsler fra hans egne rådgivende organer og hans egne ansatte og studerende."

Diku

DIKU skal alligevel ikke fusionere med MATH

Diku.dk bragte d. 14. november en reportage fra stormødet, hvor John Renner meddelte institutterne, at der ikke bliver nogen fusion:

"Modstanden har været massiv, og argumenterne imod en fusion, fremsat af både medarbejder- og studentergrupper samt faglige udvalg har gjort det tydeligt, at konsolideringen af de to institutter skal ske på anden vis."

Dekanens forslag om at lægge Datalogisk Institut og Institut for de Matematiske Fag sammen vagte stor debat i den to måneder lange drøftelsesfase. Læs de mange indlæg i debatten.

Få overblik over fusionsdebatten

DIKU MATH film

DIKUs og MATH's svar til dekanen på film

27. oktober fremlagde DIKU og MATH på et stormøde deres svar til dekanatet i form af forskellige oplæg, herunder fra Akademisk Råd, DIKU og MATH VIP samt DIKUs studenterråd.

Forening

Studenterforeninger på Science imod fusion

I et åbent brev udgivet i Universitetsavisen d. 4. november udtrykker studenterforeninger fra hele Science deres store bekymring vedrørende forringelser af det sociale og faglige miljø på Science ved en fusion og deraf følgende afvikling af DIKU-bygningens unikke faciliteter.

"Det, at disse faciliteter er samlet i DIKU-bygningen, bidrager i høj grad til at vores velfungerende faglige og sociale miljøer kan eksistere; ikke bare på de enkelte institutter, men ved SCIENCE på hele Nørre Campus."

Akademisk Råd

Akademisk Råd vil have dekan til at droppe fusion
I en udtalelse d. 27. sep. (udgivet d. 3. nov. som PDF-dokument i Universitetsavisen) fraråder de valgte medlemmer af Akademisk Råd på SCIENCE dekanen at fusionere MATH og DIKU:

"Det er afgørende, at der nu sendes en klar besked om, at den eksisterende institutstruktur ikke er til debat, men at det alene drejer sig om at få denne struktur til at fungere" lyder det fra Akademisk Råd.

Cecilia Bonefeldt-Dahl

Omstridte fusionsplaner på datalogi på Københavns Universitet: It-folk råber vagt i gevær

D. 31 oktober udkom en artikel i Computerworld.dk, hvor Cecilia Bonefeld-Dahl, Formand for IT-Branchen, bekynrende udtalte sig om den planlagte fusion:

"... dansk erhvervsliv har utrolig hårdt brug for it-folk med tunge kompetencer. Derfor er det meget vigtigt, at en sammenlægning ikke kommer til at koste faglighed og den fokus, der er på datalogi," udtaler hun.

Math gruppeledere

Comment: Why Mathematical Sciences and Computer Sciences should not be merged

I University Post d. 16. oktober, stiller MATHs fire gruppeledere sig i opposition til SCIENCE-direktionen med en lang argumnetationsrække centreret om, hvorfor fusionen er en dårlig idé:

"An ill-conceived merger carried out in total disagreement with the academic environment is an act of distrust in the employees, and it is not the way forward to a well functioning university."

Nørre Campus

Fusionen vil ødelægge administrationen

D. 15. oktober gav det administrative personale fra Nørre Campus Institutadministration (NCI) deres bekymringer ved fusionen tilkende i Universitetsavisen.

I kronikken råber NCI vagt i gevær overfor direktionens beslutning om at nedlægge NCI, en beslutning som er i "fuldstændig modstrid med både KU's og SCIENCEs egen strategi".

IT-studerende

Tværfaglige it-studerende tror ikke på fusion

Netop færdige studerende på Kommunikation og IT udtrykker bekymring for udviklingen af de tværfaglige retninger og frygter en nedprioritering af uddannelserne ved en fusion mellem MATH og DIKU i en artikel i Universitetsavisen.

"I flere og flere virksomheder spiller IT en altafgørende rolle, men der mangler profiler som behersker både det tekniske, organisatoriske og kommunikative."

Erik Frøkjær

Fagfolk på nobelprisniveau: Dårlig plan at fusionere datalogi og matematik

D. 15. oktober kom en artikel af lektor Erik Frøkjær i samarbejde med Peter Naur i Universitetsavisen, med udtalelser fra de største prisvindende forskere i matematik og datalogi.

"Computer science is a rapidly expanding field and it is starting to interact with a wide range of other disciplines. It is becoming information science and needs to be developed into a college similar to colleges of physical sciences and colleges of biological sciences." - John E. Hopcroft

John Renner Hansen

Samtlige adjunkter, lektorer og professorer fra Datalogisk Institut går sammen i protest mod fusionsplan

D. 3. oktober modtog dekan John Renner Hansen et brev fra samtlige VIP’er på Datalogisk Institut, som samtidig blev bragt i Universitetsavisen. Forskerne opstillede faglige argumenter for at droppe fusionen, bl.a. lød det:

"Vi er bekymrede for den effekt, det vil have [at datalogi på KU nedlægges som selvstændigt institut] på vores faglige omdømme og især på rekruttering og fastholdelse af topforskere og studerende."

Science direktion

Derfor ønsker SCIENCEs direktion at fusionere Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut

Dekanatet på SCIENCE har forfattet en kronik om hvorfor fusionen er en god idé, som udkom d. 1. oktober i Universitetsavisen. Bl.a. hed det:

"På grænsefladen mellem det matematiske og datalogiske fagmiljø er der et endnu ikke udnyttet potentiale i forhold til forskning, uddannelse og samarbejde med private og offentlige virksomheder."
Mikkel Storgaard Knudsen

Når ettaller og nuller giver grund til tvangsægteskab

Med en klumme i Universitetsavisen d. 23. september indvolverede datalogistuderende, Mikkel Storgaard Knudsen sig også i debatten:

"Jeg føler mig talt ned til, når dekanen bruger lang tid på at forklare den almindelige studerende, at fusionen er nødvendig, fordi dataloger består alt for få ECTS-points om året."

Martin Zachariasen

Datalogis institutleder: fusion koster tillid til dekan

D. 22 september udtaler DIKU's institutleder, Martin Zachariasen, sig til Universitetsavisen:

"Jeg ser ikke et fælles projekt for medarbejderne i det her forslag,« siger Martin Zachariasen. »Noget nyt og spændende, vi skal lave sammen. Det er der ikke.«

Torben Mogensen

Here we go again ...

DIKU's studieelder, Torben Mogensen, forholder sig til Dekanens planer på sin blog d. 19. september:

"Man kan håbe, at dekanen ikke vil gennemtrumfe en sammenlægning på et tyndt grundlag og imod institutternes ønske, eller hvis han alligevel vil, at planen (ligesom sidst) bliver stoppet af mere fornuftige kræfter længere oppe i systemet".

Erik Kjær Pedersen

Institutleder: »Der er ingen fordele ved den her fusion.«

Instituleder på MATH, Erik Kjær Pedersen, tog bladet fra munden i Universitetsavisen d. 17. september:

"Der er ingen fordele ved den her fusion", udtaler han.

Dekanen på SCIENCE, John Renner Hansen, indkaldte til et stormøde, som blev afholdt tirsdag d. 16. september. På mødet præsenterede han sine argumenter for at fusionere DIKU og MATH. Mødet er beskrevet i University Post den 17. september 2014.