17. august 2015

It-system til varsel af elevfrafald blev øjeblikkeligt standset af gymnasierne

VERSION2

En datalogistuderende fra Københavns Universitet står bag algoritmen, der med mere end 90 procents sandsynlighed kan forudsige, om en studerende vil falde fra. Gymnasiernes sammenslutning, Danske Gymnasier, har standset anvendelsen af algoritmen. Angiveligt på grund af en bekymring for privacy. Både en professor og en uddannelsesdirektør ser kritisk på forløbet.

Hver femte elev på gymnasiet dropper ud inden fuldførelse. Og netop det høje antal får flere til at mene, at det kan have stor samfundsmæssig værdi at kunne mindske frafaldet. Alligevel blev netop en funktion til forudsigelse af frafald i it-systemet Lectio, som hovedparten af gymnasierne anvender, fjernet nærmest omgående efter ønske fra Danske Gymnasier, kort efter at funktionen blev introduceret.

"Det er ikke et system, der erstatter mennesker, men det er et system, der er med til, at der ikke er nogen, der 'bare' falder igennem. Gymnasielærerne vil normalt opfange de unge mennesker, der er i risiko for frafald. Men der kan jo være nogle, der falder igennem to stole, og så har man et backup-system," siger professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, Københavns Universitet, der står bag udviklingen af it-funktionen.

Algoritmen, der blev implementeret i juni 2014, havde en levetid på omkring en uge. Danske Gymnasier - den daværende Gymnasieskolernes Rektorforening - greb herefter på et møde med virksomheden Macom, der står bag Lectio, ind og udtrykte bekymring over den måde, algoritmen var blevet til på. Danske Gymnasier mente, at Macom uden samtykke havde udleveret gymnasiernes data til en tredjepart, en studerende, i forbindelse med tilblivelsen af algoritmen.

I juni sidste år kunne blandt andet Version2 fortælle om, hvordan en datalogistuderende ved Københavns Universitet, Nicolae-Bogdan Șara, i forbindelse med sit kandidatspeciale via machine learning havde udviklet en algoritme, der med 93 procents sandsynlighed kunne forudsige, når en studerende ville falde fra gymnasiet.

Læs hele artiklen på Version2

It-firma afviser at have udleveret data under udvikling af system til varsel af elevfrafald

Læs også artiklen på Version2, hvor Macom blandt andet forklarer, at den datalogistuderende udelukkende har haft adgang til et anonymiseret udsnit af de data, Macom ligger inde med.