7. januar 2015

Priser til seje DIKU-formidlere uddelt 19. december 2014

DIKUs formidlingspris 2014

På årets sidste DIKU-stormøde med deltagelse af ansatte og studerende blev der stemt om, hvem der skulle hædres som årets DIKU-formidlere i 2014. Priserne tilfaldt både en genganger og nye unge talenter.

DIKU Formidlingspriserne er indstiftet for at belønne folk, der har gjort en indsats for at få DIKU på landkortet i det forgangne år.

De indstillede kandidater var:

  • Ph.d.-stud. Kristoffer Stensbo-Schmidt for sin rekrutteringsindsats
  • Postdoc. Lauge Sørensen for sin højprofilerede forskning i medical imaging
  • Ph.d.-stud. Martin Dybdahl for sin rekrutteringsindsats
  • Postdoc. Holger Bock Axelsen for optræden i TV med Reversible computation
  • lektor Ken Friis Larsen for optræden i TV om bl.a. Cybersikkerhed, cryptoparty m.v.
  • Ph.d.-stud. Søren Dahlgaard og Mathias Tejs Bæk Knudsen for UNF-foredrag samt OL i Datalogi
  • Postdoc. Anders Markussen for højprofileret forskning i interaktionsdesign (Vulture)
  • Lektor Sebastian Boring for højprofileret forskning i mobile devices (kommunikerende digitale displays)
  • Adjunkter Jonas Moll og Tariq Andersen for fin publicity og ihærdig arbejdsindsats for at komme i hus med projektet SCAUT om kommunikerende pacemakere.

And the winners are....:

Publikumsprisen er på 30.000 kr. og tildeles ud fra en online afstemning blandt de tilstedeværende. Der kunne stemmes på i alt tre kandidater - og der var pænt tæt løb mellem alle.

Vinderen med de fleste stemmer blev: Lektor Ken Friis Larsen, der alene i 2014 har optrådt som Ugens nørd, undervist 20 lektioner (over to uger) i programmering i en 6. klasse, været med til at afholde/planlægge cryptoparty til Social Media Week 2014 hvilket bla kom i TV avisen, og efterfølgende cryptoparty for folkeskolelærere, samt været inviteret som oplægsholder og paneldeltager til Internetdagen og Dansk IGF. Ken vandt i øvrigt også prisen i 2013. Tillykke, Ken, og bliv gerne ved!

Institutlederprisen er på 20.000 kr. og tildeles af institutlederen selv, i år dog af 2, nemlig den afgående Martin Zachariasen og den konstituerede institutleder Jørgen Bansler.De to herrer var meget enige om at give prisen til to ph.d.-studerende, Søren Dahlgaard (tv.) og Mathias Bæk Tejs Knudsen, der har taget stort ansvar for at tilrettelægge og drive en række velbesøgte foredrag/øvelsestimer for gymnasieelever, dels i regi af UNF, Ungdommens naturvidenskabelige Forening, dels i regi af ATU, Akademiet for Talentfulde Unge, som har evalueret Sørens og Mathias' forløb meget positivt.

Studenterprisen på 10.000 er nyindstiftet og tildeles en studerende eller gruppe af studerende, der har markeret sig særligt i årets løb. DIKU Kommunikation havde indstillet:

Lambdabamserne, der har vundet danmarksmesterskabet i programmering 3 år ud af 4 i træk samt i 2014 for første gang nogensinde kvalificeret sig til verdensmesterskabet, der finder sted i maj 2015

Pwnies, der har vundet danmarksmesterskabet i hacking flere år i træk og 2 gange fundet vej til verdensmesterskabet i Las Vegas.

Vinderen blev kåret ved afstemning blandt publikum, der kun måtte stemme på én af de to grupper. Lambdabamserne scorede lidt flere stemmer end Pwnies og modtager således 10.000.

Tillykke til Lambdabamserne der i 2014 udgjordes af Jakob Bæk Tejs Knudsen (tv.), Thomas Dybdahl Ahle og Mathias Bæk Tejs Knudsen, der var med for sidste gang.