16. juni 2015

Stillingen som institutleder til Datalogisk Institut er nu genopslået

JOBOPSLAG

Datalogisk Institut på Københavns Universitet søger en institutleder med tiltrædelse den 1. november eller snarest derefter. Datalogisk Institut søger en anerkendt og aktiv forsker med blandt andet ledelses- og undervisningserfaring, som har lysten og evnen til at skabe vækst og udvikle instituttet. Ansøgningsfrist den 16. august.

Stillingen er et genopslag, da der ikke var kvindelige ansøgere i forbindelse med det første opslag. Ifølge Københavns universitets formelle regler, skal der være ansøgere af begge køn, før lederstillinger kan besættes.

Kort om jobbet

Som institutleder skal du fungere og trives i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, formidling, ledelse og administration. Endvidere skal du have indblik i organisationsudvikling og politik. Der lægges bl.a. vægt på, at du:

 • er en anerkendt og aktiv forsker med international erfaring inden for et eller flere af instituttets fagområder

 • har solid ledelseserfaring, herunder erfaring med forskningsledelse, personaleledelse, økonomistyring, organisationsudvikling og administration

 • har erfaring med undervisning samt udvikling af kurser og uddannelser på universitetsniveau

 • har opnået gode resultater med tiltrækning af ekstern finansiering fra både nationale og internationale bevillingsgivere

 • har interesse for at udvikle universitetets samspil med det omgivende samfund, herunder myndigheder og erhverv

 • har lyst og evner til at skabe resultater på tværs af institut, fakultet og universitet

 • har lyst og evner til at skabe vækst og udvikle instituttet med respekt for dets faglighed og øvrige værdier

 • har lyst og evner til at indgå i fakultetets lederteam og bidrage til fællesskabet

 • er god til at implementere trufne beslutninger og inddrage instituttets medarbejdere og studerende proaktivt i udviklingen af instituttet

 • lægger vægt på at kommunikationen og samarbejdet i organisationen fungerer

 • er udadvendt, imødekommende og med høj personlig integritet

Læs hele stillingsopslaget her