1. september 2015

Vejledere for kandidatspecialer ved DIKU - indstil et speciale til Embedded Award 2015

specialepris

DI ITEK og Industriens Fond uddeler igen i år en pris på 10.000 kr. for årets bedste kandidatopgave, indleveret til en højere dansk læreanstalt i studieåret 2014-2015.

Prisen tildeles for en kandidatafhandling, der viser originalitet, stor viden om embedded systemer, og som favner både hardware og software. Der lægges vægt på, at projektet er udført i samarbejde med en virksomhed.

Den studerende skal indstilles af en vejleder fra en virksomhed eller en højere læreanstalt for at komme i betragtning til Embedded Award 2015.

Indstillingsfrist 7. september 2015 kl. 12.00

Mere info