9. september 2015

Erik Frøkjær om SKATs omtalte EFI system - "En dødssejler"

SKAT, EFI

SKAT har i dag, den 9. september 2015, valgt at suspendere den automatiske inddrivelse af gæld via det omtalte EFI system. Erik Frøkjær, lektor på DIKU, har i dag været på besøg i DR2 Morgen og P1 Morgen for at give et bedre indblik i, hvor det er gået galt.

- Da man langt om længe, efter 7 års forsinkelse, sætter det i gang i 2013, så er det jo ikke et udtryk for at systemet fungerer. Det var jo på stylter, man satte det i gang. Systemet har aldrig været i fornuftig drift, fortæller Erik Frøkjær i DR2 Morgen.

- Da man satte det i drift i 2013, var man jo straks klar over, at det var meget nødlidende. Man satte en helt række manuelle funktioner ind omkring det, for alligevel at prøve at presse det i drift, og det er jo så det, der - gennem to år nu - har vist sig, at det slet, slet ikke er lykkedes, fortæller Erik Frøkjær i P1 Morgen.

Hvor ligger ansvaret?

- Det er mangel på kompetence omkring det IT-mæssige i ledelsen i SKAT, fortæller Erik Frøkjær til P1 Morgen og fortsætter:

- Det rent faglige, saglige det er jo, at SKAT, på trods af at det er den forvaltning som har været mest orienteret mod it helt fra sin start, hvor hele skatteadministrationen er dybt afhængige af IT-systemer – sådan har det været i 40-50 år – at de ikke magter en sådan omstilling og forstår faresignalerne. Det er dybt chokerende.

For helt almindelige mennesker kan det være svært at forstå, at det ikke er 'bare sådan ligetil' at rette op på fejlen. Hertil svarer Erik Frøkjær til P1 Morgen:

- Det er helt misvisende at tænke på det som noget med, at man går ind og finder en fejl i et kloaksystem eller i en radioproduktion. Det her, det er et samspil af rigtig mange uklarheder, fejl og mangler – både i EFI systemet og de bagvedliggende fødesystemer.

Hvorfor er det så besværligt at udvikle et sådan IT-system?

- IT-systemer er komplicerede, og nogle af dem er vanvittigt komplicerede - på grænsen af hvad vi mennesker faktisk kan overskue. Og skattesystemerne er uden sammenligning de mest komplicerede og største IT-systemer, vi har i det her land, fortæller Erik Frøkjær til DR2 Morgen.

Til spørgsmålet om det rent faktisk kan lade sig gøre at lave et velfungerende system svarer Erik Frøkjær:

- Selvfølgelig kan man det. Hvis man får tilstrækkeligt kompetente folk ind og har en ledelse, som ved, hvad de har med at gøre, når de skal udvikle it-systemer. Det er jo det, man ikke har haft, afslutter Erik Frøkjær i DR2 Morgen.