22. juni 2015

HIPERFIT - hvad, hvorfor, for hvem?

HIPERFIT FORSKNING

Parallelitet, risikoberegning, stokastisk simulering, algoritmer og kontrakthåndtering er nogle af nøgleordene i forskningsprojektet HIPERFIT (Functional High-Performance Computing for Financial Information Technology) på DIKU, som arbejder på at løse centrale problemstillinger indenfor finans-it.

I denne artikel samler vi op på nogle af de foreløbige forskningsresultater og ser nærmere på, hvorfor denne forskning er relevant, samt hvem der kan få gavn heraf.

Et boost til bankerne - og sandsynligvis også mange andre

HIPERFIT projektet udsprang af ønsket om hurtigere beregninger af risici, som kan give bankerne overblik over langtidsperspektiver. Forskningsresultaterne er således først og fremmest henvendt til bankverdenen, hvor det netop er utrolig vigtigt at vide, hvor stor risikoen er, når banken investerer og låner penge ud - både for banken selv og for kunden.

- Men resultaterne kan også få betydning for mange andre områder. Eksempelvis inden for den medicinske verden til blandt andet medicinsk billedbehandling eller i forbindelse med klimaberegninger og vejrudsigter, fortæller Martin Elsman, HIPERFITs centerleder.

En løsning på et 'gammelt' problem

- Et af de primære formål med forskningsprojektet er at gøre beregninger af risikovurderinger mindre tidskrævende ved at reducere beregningstiden. Vi har allerede udviklet noget kode, der laver 100-500 gange hurtigere beregninger i forhold til de metoder, der benyttes i bankerne i dag, fortæller Martin Elsman. 

I HIPERFIT er der blevet arbejdet på, at løse et 'gammelt' problem - nemlig at få alle kernerne i computeren til at arbejde parallelt frem for at 'vente på hinanden' og på den måde øge beregningshastigheden. Med hurtigere beregninger er det muligt at regne på flere parametre samtidigt - det der også kaldes stokastisk simulering - og således ende med en lang række sandsynlige fremtidsscenarier, frem for blot et enkelt efter flere timers beregninger.

Fra forskning til prototype til ny forskning

Baseret på de foreløbige forskningsresultater har forskergruppen udarbejdet en prototype - et websystem - bestående af to dele. Den ene del kan håndtere finansielle kontrakter, den anden del tager sig af risikospørgsmål.

Indenfor spørgsmålet om kontrakthåndtering har forskerne ved HIPERFIT udviklet beviseligt korrekt software til at specificere og administrere avancerede kontrakter og porteføljer. Dette arbejde præsenteres ved en international konference i Vancouver, Canada, i september (ICFP'15) og er integreret i den omtalte prototype.

- Prototypen et open source websystem, som er let og hurtigt at sætte sig ind i og videreudvikle. Prototypen er en måde at vise, hvad vi laver, og samtidig danner den grundlag for nye problemstillinger, som kan være med til både at videreudvikle og udbygge systemet, afslutter Martin Elsman.