4. november 2015

Alexandra Instituttets afdeling på DIKU officielt indviet

Alexandra Instituttet

Den 30. oktober blev Alexandra Instituttet (AI) officielt indviet på DIKU med oplæg og efterfølgende reception i den gamle DIKU bygning.

Efter en velkomsttale ved Fritz Henglein, konst. Institutleder på DIKU, blev der gennem nogle korte oplæg givet eksempler på igangværende og mulige kommende samarbejsprojekter i den nye Alexandra-DIKU konstellation.

Vicedirektør på Alexandra Instituttet Anders Kofod-Petersen lagde ud med at præsentere visionerne for vækst og beskrev de typer af samarbejde, som alliancen forventes at bringe. Der er i dag ansat én DIKU-datalog, og gruppen ventes at vokse med yderligere en håndfuld, der fortrinsvis vil styrke AIs kompetencer inden for data science og machine learning. 

DIKUs Christian Igel, professor inden for netop data science og machine learning, præsenterede den spritnye version 3 af Shark Machine Learning Library, der er motoren bag et nyt projekt for Honda, som DIKU og Alexandra Instituttet udfører i samarbejde.

Ole Lehrmann rundede seancen af, hvor han præsenterede modeller for, hvordan virksomhederne kan bruge Alexandra Instituttet og DIKU Business Club fremadrettet.

Fritz Henglein og Ole Lehrmann fik æren af at klippe snoren over til Alexandra Instituttets nye lokaler på DIKU. Herefter var der reception med både vådt og tørt til ganen.

Alexandra Instituttet på DIKU

Alexandra Instituttet skal sammen med DIKUs forskningsgrupper omsætte forskningsresultater til praktiske anvendelser til gavn for både de danske virksomheder og for samfundet.

– Vores nye kontorer i Universitetsparken 1 på DIKU udgør en strategisk oprustning af Alexandra Instituttets aktiviteter inden for Big Data og machine learning, udtaler Anders Kofod-Petersen.

Billeder fra indvielsen

Fritz Henglein, konst. Institutleder på DIKU byder velkommen

Anders Kofoed, Vicedirektør ved Alexandra Instituttet

Christian Igel, professor på DIKU

Ole Lehrmann, direktør ved Alexandra Instituttet

Reception med både vådt og tørt til ganen

Fra venstre: Prof. Jørgen Bansler, prof. Finn Kensing, prof. Ole Lehrmann og lektor Sune Darkner

I centrum: Ole Lehrmann

Stemningsbillede fra receptionen

Stemningsbillede fra receptionen

Stemningsbillede fra receptionen