2. juni 2015

Informatik bliver et officielt fag i de danske gymnasier

INFORMATIK

På DIKU glæder vi os over, at faget Informatik nu er gjort permanent, siger Viceinstitutleder for Undervisning Kenny Erleben. Det betyder, at flere gymnasieelever på et tidligere tidspunkt vil få indblik i it-faglige emner, hvilket kan skærpe interessen for at søge ind på en af de mange videregående it-uddannelser. Nu mangler vi bare at få folkeskolen med.

Forsøgsfaget informationsteknologi har siden 2011 kunnet udbydes i de gymnasiale uddannelser. Målet med forsøget har været at skabe et fleksibelt og moderne it-fag, som kan tones til de enkelte uddannelser og studieretninger. 

På baggrund af erfaringerne fra forsøget har undervisningsministeren besluttet at indføre faget permanent i den gymnasiale fagrække, dog med visse justeringer af læreplanen og med det mere dækkende navn informatik.

Det nye fag informatik vil kunne udbydes på C- og B-niveau som studieretningsfag og som valgfag. I STX vil faget kunne udgøre et af de mindst to naturvidenskabelige fag på mindst C-niveau, som skal indgå i alle studieretningsforløb. I HTX vil skolen for den enkelte studieretning kunne vælge mellem informatik C og kommunikation og it C som det obligatoriske it-fag.

Når det nye fag indføres, udgår samtidig fagene datalogi C, multimedier C og informationsteknologi C fra valgfagsbekendtgørelsen, informationsteknologi B fra htx-bekendtgørelsen samt it B fra HHX-bekendtgørelsen. Samtidig er det besluttet, at der skal udarbejdes en læreplan for faget programmering på B-niveau. 

Gymnasieforligskredsen har tilsluttet sig indførelsen af informatik C og B samt de afledte ændringer i it-fagudbuddet, men da de særlige udbudsmuligheder i STX og HTX kræver lovændringer, ligger det endnu ikke fast, hvornår ændringerne kan træde i kraft. Indtil da vil skolerne fortsat kunne udbyde forsøgsfaget informationsteknologi.

Læs pressemeddelelsen fra undervisningsministeriet

Læs evalueringen af informationsteknologi