27. august 2015

Er den skæve kønsfordeling på DIKU et problem?

Kønsfordeling

DIKU har i år tilbudt pladser til 169 nye bachelorstuderende, heraf 21 kvinder, hvilket svarer til 12,5 %. Dette er en stigning i forhold til sidste år, hvor procentdelen udgjorde 10 %. Kønsfordelingen på Datalogi er dog stadig skæv, men er det et problem? Det har Torben Mogensen set nærmere på i hans blogindlæg i Version2.

- Det er en udbredt "sandhed", at kønsfordelingen på datalogistudiet er håbløst skævvredet, hvor nogle i spøg taler om "pigen" (i ental) på studiet, skriver Torben Mogensen på Version2.

Grundlæggende set ser Torben Mogensen ikke en skæv kønsfordeling som et stort problem. Den største fare er, at et ry for, at datalogistuderende er mænd med tennissokker i sandalerne, kan være med til at skræmme ellers interesserede (og kvalificerede) piger væk fra studiet, hvilket ville være en skam, skriver Torben Mogensen.

Datalogi er KUs syvende mest kønsskæve uddannelse

For nyligt offentliggjorde universitetsavisen en liste over de 10 mest kønsskæve uddannelser på KU. Her ligger datalogi på syvende pladsen.

I toppen af de kønsskæve uddannelser findes Audiologopædi- og Tandplejeruddannelserne, hvor det er mere end 11 gange flere af det dominerende køn end det andet køn. På Datalogi er der "kun" 7 gange så mange af det dominerende køn, men alligevel er det blandt andet på fag som Datalogi, at det i offentligheden opfattes som et problem.

Torben Mogensen kommer med et bud på, hvorfor kønsskævheden opfattes som et større "problem" på Datalogi end på andre fag:

- Der er nok flere forklaringer. En er, at den skæve fordeling på Datalogi har fået mere omtale end de endnu mere skæve fordelinger på andre fag, men en anden medvirkende årsag er, at de mere skæve uddannelser alle er domineret af kvinder, og kvindedominans betrages tilsyneladende som mindre problematisk end mandedominans, selv om det er på fag, der historisk set har været mandsdominerede - såsom Medicin, hvor der er optaget knap tre gange så mange kvinder som mænd, skriver Torben Mogensen.

Af de 169 tilbudte studiepladser har 167 takket ja. Vi byder alle nye studerende velkommen til DIKU.