8. marts 2015

Kvinder, tilbage til tasterne!

Datalogihistorie

Selvom kønsfordelingen på datalogistudiet på KU hælder til den maskuline side, rummer fortiden såvel som nutiden rigelige eksempler på, at kvinder kan og vil IT-faget. Verdens første computerprogrammør var en kvinde, og i dag besidder kvinder chefposter i både HP, Yahoo og IBM.

Augusta Ada Byron Lovelace (1815-1852)
Ada Lovelace blev født i England som datter af digteren Lord Byron. Som barn blev hun undervist af sin mor i matematik, senere af en privatlærer, og som voksen kom hun til at indgå i kredsen omkring Charles Babbage. Hun er bedst kendt for sit arbejde med Babbages 'analysemaskine', den teoretiske forgænger for nutidens programmerbare computere. Lovelace beskrev operationer til at løse matematiske problemer til analysemaskinen, og hun anses derfor som verdens første konceptuelle programmør. Senere udviklede hun operationerne 'loop' og 'subroutine' - og dette 100 år før de første elektroniske computere opstod.

Grace Murray Hopper (1906-1992)
Grace Hopper var admiral i den amerikanske flåde, og hun lagde en afgørende indsats i flere af hærens computer-udviklingsprojekter. Hun var en af de første programmører, der arbejdede på IBM's Harvard Mark I (en computer inspireret af Babbages analysemaskine) under 2. verdenskrig, og hun var den første til at lave en oversætter til et programmeringssprog. Derudover var Hopper også afgørende for datalogien som fortaler for computeruafhængige programmeringssprog, og hun var en del af den gruppe af programmører, som begyndte at bruge udtrykket at 'debugge' om at rette fejl - en term, som senere har slået an overalt.  

Kvindelige programmører under 2. Verdenskrig
Under 2. verdenskrig led USA under mangel på mandlig arbejdskraft, også inden for computer-branchen, som undergik en rivende udvikling i disse år. Fra kun at kunne opnå professionelle karrierer som lærerinder og sygeplejesker blev mange kvinder nu ansat som operatører af computere. Programmering blev på dette tidspunkt anset som en stereotyp kvindelig syssel, som krævede meget tålmodighed, vedholdenhed og øje for detalje. Kvinderne (bl.a. Judy Clapp, Kathleen McNulty og Mildred Koss) havde fremtrædende roller på projekter som UNIVAC og ENIAC - hvor de bl.a. brugte computeren til at udregne raketters kurs.

Edda Sveinsdottir (1936 -)
På den danske scene er Edda Sveinsdottir historiens vel nok mest fremtrædende kvindelige datalog. Hun studerede matematik og fysik ved Københavns Universitet, hvorfra hun blev kandidat i 1965. Herefter blev hun ansat på Matematisk Institut, hvor hun arbejdede med den elektroniske regnemaskrine GIER - Danmarks anden computer nogensinde. Med oprettelsen af Datalogisk Institut (DIKU) i 1970 blev Sveinsdottir ansat som lektor, og hun har ad flere omgange været institutbestyrer (i dag kaldet institutleder) af Datalogisk Institut. Hermed er Edda Sveinsdottir ikke kun Danmarks første kvindelige datalog, hun er også DIKUs første og eneste kvindelige institutleder.

Kvindelige datalogistuderende i 1980'erne
1980'erne blev det årti, som så allerflest kvindelige datalogistuderende. I USA udgjorde kvinder hele 38% af det samlede antal indskrevne på Computer Science-uddannelser i 1985, og også i Danmark var 1980'erne det årti, som så flest kvinder indskrevet på datalogiuddannelserne. I årene herefter dykkede antallet markant, og mange teorier er blevet foreslået som bud på hvad grunden kan være. En af de mest udbredte forklaringer er, at hjemmecomputere i 80'erne begyndte at blive markedsført til mænd, og dette image har været svært for datalogien at ryste af sig igen. Læs bl.a. om fænomenet i denne artikel fra Computerworld.dk.

Kvindelige IT-big shots i dag
Selvom andelen af kvinder i datalogien i dag ligger på et kritisk lavt niveau, skorter det ikke på kvindelige rollemodeller i toppen af IT-industrien. Mest berømt er måske den 39-årige datalog Marissa Mayer, som er CEO hos Yahoo, men kvindelige direktører i IT-virksomheder er bestemt ikke et sjældent syn mere. Fx besidder Meg Whitman chefposten hos HP og hos IBM har den datalogiuddannede Ginni Rometty været CEO siden 2012. Fra Danmark kan det nævnes at danskfødte Corinna Cortes er leder af Googles forskningsafdeling i New York og at Birgitte Hass er administrerende direktør hos IT-Branchen - Danmarks største brancheforening for IT-og televirksomheder.