26. marts 2015

Kvote 2-tal varsler et godt optag

optag 2015

Årets kvote 2-ansøgninger tyder på, at datalogistudiet igen i år kan forvente et flot antal samlede ansøgere - og dermed et flot optag.

Datalogi kunne melde fulde huse ved Åbent Hus-arrangementerne i februar - årets kvote 2-ansøgninger viser, at interessen har forplantet sig til ansøgninger om optagelse.

Årets kvote 2-ansøgninger til KU er netop i dag blevet offentliggjort.

I alt 118 håbefulde unge har ansøgt om de kun 16 kvote 2-pladser, heraf var datalogistudiet 1.-prioriteten hos 52 af ansøgerne.

Dette er en stigning på 5,4 % i forhold til sidste års 112 kvote 2-ansøgere.

Posiitive forventninger til kvote 1-ansøgertallet
De årlige kvote 2-ansøgninger, som indløber midt i marts, plejer at indikere, hvordan det samlede antal ansøgninger til studiet vil komme til at se ud. Årets kvote 2-tal er de bedste i over en dekade, og derfor regner vi på Datalogisk Institut da også med at kvote 1-ansøgningerne, som vil blive offentliggjort primo juli, vil være tilsvarende positive.

For datalogistudiet er høje ansøgertal gode nyheder. Det er selvfølgelig ikke rart at blive afvist fra sit drømme-studie, hvilket alt andet lige må være konsekvensen for mange når ansøgertallet overstiger de 160 studiepladser - som tilfældet har været på DIKU de sidste mange år. Men på datalogistudiet på KU ser man positivt på et højt ansøgertal, som jo er ensbetydende med højere adgangskvotienter og dermed flere dygtige studerende.