6. februar 2015

Workshop om næste generation NemID

Erik Frøkjær fra DIKU har deltaget i en workshop omhandlende fremtidens NemID. Kontrakten for den nuværende NemID-løsning udløber nemlig i slutningen af 2017. Digitaliseringsstyrelsen er derfor i gang med at analysere, hvordan fremtidens NemID kan se ud. I den forbindelse afhold de workshop den 22. og den 26. januar hvor blandt andet Danske Handicaporganisationer, Ældre Sagen, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Socialt Udsatte, Landbrug og Fødevarer, DI ITEK, Dansk Erhverv, Center for Cybersikkerhed, IT-politisk Forening it-eksperter og forskere deltog.

På workshoppen var der mange ønsker og forslag til fremtidens NemID og drøftelserne af en række nye løsningselementer tydeliggjorde, at der er en række overordnede dilemmaer. Eksempelvis at flere valgmuligheder for sikringsniveauer og login-faktorer ikke nødvendigvis er brugervenligt for alle.

”Selvom vi kun berørte elementerne ved scratching the surface, så var det alligevel nyttige og vigtige problemstillinger, der blev rejst,” Fortæller Erik Frøkjær. Han fortsætter:

”Det er vigtigt at få den "almindelige" borgers behov meget klarere frem. I workshops af denne art er det primært interesseorganisationers og virksomhedernes behov, som kommer klart til udtryk. Det er fint og naturligvis overordentlig vigtigt - men vi skal arbejde meget dybtgående med problemstillingerne for borgerne”.

NemID-projektets analysefase afsluttes i 1. kvartal 2015.

Billedet ovenfor er fra workshoppen hos Digitaliseringsstyrelsen.