12. juni 2015

Optaget til kandidatuddannelsen på DIKU når nye højder

KANDIDAT I DATALOGI

122 ansøgere er i år blevet tilbudt plads på kandidatuddannelsen i Datalogi på Københavns Universitet. Dermed rammer uddannelsen sit kapacitetsloft for første gang i mange år.

- Det ser lovende ud for kandidatuddannelsen. Vi regner med, at lidt over 100 af de tilbudte ansøgere starter på uddannelsen, heraf en stor andel internationale studerende. Det er en markant stigning fra sidste år, hvor der var et optag på 83 kandidatstuderende, fortæller studieleder på DIKU, Andrzej Filinski.

På hele SCIENCE har der igen i år været et rekordstort optag på kandidatuddannelserne - især inden for det datalogiske og matematiske område, som er nogle af uddannelserne med den laveste ledighed. 

Det betyder også, at der før første gang i lang tid har været en adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen. På DIKU glæder man sig over den store interesse, og som et nyt tiltag indføres der nu en mentorordning på kandidatuddannelsen, for at fastholde en større andel af de studerende på uddannelsen.

Højere kapacitetsloft i de kommende år

I øjeblikket er kapacitetsloftet for kandidatuddannelsen i Datalogi på 100 studiepladser.

- Med den store efterspørgsel på dataloger i erhvervslivet og de studerendes højnede interesse for kandidatuddannelsen, vil det være relevant at hæve kapacitetsloftet til 120-130 studerende inden for de kommende år. Det er noget vi arbejder på, afslutter Andrzej Filinski.

Læs også omtalen i Version2