30. juli 2015

Optagelse 2015: Generel fremgang og flere kvinder på DIKU

Studiestart, Optagelse

En samlet fremgang på 5,6 % i antal tilbudte studiepladser og det største antal kvinder i mange år. Det er udfaldet af første optagelsesrunde på Datalogi på Københavns Universitet.

I år er der tilbudt studieplads til 169 ansøgere.

Det har ikke kun været de kommende studerende, der har ventet spændt på dagen i dag, den 30. juli, hvor årets optagelsestal er blevet offentliggjort. Også uddannelses-institutionerne har set frem til at få et indblik i, hvordan udviklingen på de enkelte studier ser ud.

I år er der blevet tilbudt studiepladser til 169 ansøgere på DIKU, hvilket er ni mere end sidste år, svarende til en fremgang på 5,6 %. Desuden er adgangskvotienten steget fra 6,3 sidste år til 6,4.

Samtidig er der en stor fremgang i antallet af tilbudte studiepladser til kvindelige ansøgere, som sidste år lå på 12, svarende til under 10 % af årgangen. I år er der blevet tilbudt studieplads til 21 kvinder, hvilket svarer til 12,5 % af det samlede antal tilbudte studiepladser.

"Vi glæder os i år især over det større optag af kvinder på datalogiuddannelsen, en tendens vi håber vil fortsætte og forstærkes i de kommende år. Der er brug for dem. Det skal samtidig bemærkes at vores to andre bacheloruddannelser, It og sundhed og Kommunikation og it, begge optager flere kvinder end mænd" siger konst. institutleder Jørgen Bansler.

Samlet fald på it-uddannelserne

Ifølge KOT er det samlede optag på IT-uddannelserne faldet med 594 personer i forhold til sidste år, hvilket svarer til et fald på 10 %.

På Københavns Universitet oplever it-uddannelserne også et lille fald, idet der i år er blevet tilbudt 70 færre studiepladser, svarende til -12 %, i forhold til sidste år. Det samlede fald skyldes nedlægningen af uddannelsen Naturvidenskab og it, samt et fald på Informationsvidenskab og kulturformidling, hvorimod både Datalogi, It og sundhed samt Kommunikation og it har fremgang.

Der er stor efterspørgsel på dataloger, og den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viste, at der var omkring 3000 ledige it-jobs i Danmark. I en pressemeddelelse til ritzau udtaler Birgitte Hass, administrerende direktør i IT-branchen: "Set i lyset af, at vi er en branche, der akut mangler arbejdskraft, er det kritisk".

Antal tilbudte studiepladser

2014 2015 Stigning
Datalogi 160 169 5,6 %
It og sundhed 52 53 1,9 %
Kommunikation og it 76 81 6,6 %
Informationsvidenskab og kulturformidling (Kbh.) 210 183 -12,9 %
Informationsvidenskab og kulturformidling (Aalborg) 60 28 -53,3 %
Naturvidenskab og it 19 - -

Stadig ledige studiepladser på It og sundhed

Har du fået et afslag på dit førstevalg, er der stadig restpladser på It og sundhed, hvor du får mulighed for at kombinere it med teknologi og sundhed. Et godt alternativ, hvis du ønsker at udvikle innovative it-løsninger til sundhedssektoren.