2. november 2015

Det er den største IT-skandale, vi nogensinde har haft

SKAT IT

EFI-sagen overgår alle tidligere IT-skandaler - både i kroner og betydning for borgerne, lyder vurderingen.

Artikel fra Berlingske

Af Michael Lund, Eva Jung og Lars Nørgaard Pedersen

Den offentlige forvaltning har bokset med en række større IT-projekter de senere år, men sagen om Skats system EFI topper listen over alle tidligere IT-skandaler, lyder vurderingen fra eksperter. Den kontante udmelding kommer, efter at Berlingske i dag kan føje nok et kapitel til EFI-sagen. Et ukendt antal borgere har fået op- eller nedskrevet deres gæld pga. en kodefejl, da Skat gik fra et tidligere IT-system til EFI-systemet. Berlingske omtaler i dag et eksempel på en kvinde, hvis skattegæld ud af det blå fejlagtigt voksede med 625.000 kr.

Store IT-systemer vil altid være fyldt med programmeringsfejl, udfordringen er at opdage og rette dem, inden et system rulles i gang, forklarer professor Søren Lauesen fra IT-Universitetet i København. Han henviser til, at flere undersøgelser allerede har påpeget, at EFI ikke var testet godt nok.

»Efter min vurdering er EFI den største IT-skandale, vi nogensinde har haft i den offentlige sektor, fordi den har fået store konsekvenser for borgerne. I de andre store skandaler har man i forskellig grad fanget fejlene, inden systemerne kom i drift,« siger professor Søren Lauesen.

EFI blev gradvist rullet ud i efteråret 2013. Men stort set al automatisk inddrivelse af gæld er i dag sat i bero, har Skatteministeriet og Skat oplyst, fordi der har været talrige problemer med EFI. Systemet opkrævede f.eks. forældet gæld og indhentede ulovligt private oplysninger om danskerne.

De senere år har man i store dele af den offentlige forvaltning forsøgt at digitalisere omfattende mængder information og oplysninger om danskerne. I flere tilfælde har det ført til omfattende effektiviseringer og nemmere selvbetjening for danskerne. Men nogle IT-systemer er også styret ind i massive problemer, for eksempel om Arbejdsmarkedsstyrelsens Amanda-system, Rigspolitiets Polsag og Arbejdsskadestyrelsens Proask.

IT-ekspert Erik Frøkjær, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, når også frem til, at EFI-sagen overgår alle tidligere skandaler i omfang. Han henviser dog til, at eksempelvis systemet Proask i Arbejdsskadestyrelsen var stærkt problematisk. I denne sag måtte en gruppe af udsatte borgere - folk, der f.eks. havde mistet deres arbejde - afvente afgørelser i årevis, som endda var forkerte.

»Men i omfang, både i kroner og ører og i kontaktfladen til borgerne, er EFI meget mere vidtrækkende end de tidligere sager. Én ting er, at folks gæld er blevet inddrevet ulovligt, nu kan vi også se, at folks gæld er opskrevet ulovligt. Det er selvfølgelig meget, meget alvorligt. Der er ingen tvivl om, at skatteskandalen er den, som rammer vores samfund mest alvorligt; den rammer finansieringen af velfærdssamfundet frontalt,« siger Erik Frøkjær.

Han tilføjer, at hele befolkningens tillid til Skat er på spil.

Skat forklarer i dagens udgave af Berlingske, at systemfejlen, som har udløst op- og nedskrivningerne, både skyldes en fejl i koden i EFIs software, og at filerne ikke blev overført korrekt.  Skat opdagede fejlene i april 2014 og udbedrede dem i juni 2014, har Skat skrevet til Berlingske. Ikke desto mindre er Skat fortsat i gang med at undersøge, hvor mange danskere der er blevet ramt af forkerte op- eller nedskrivninger.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) siger mandag til Berlingske, at fejlen er et resultat af et IT-projekt, »som er gået fuldstændig galt over en årrække.« Ministeren har tidligere anslået, at skandalen i yderste fald løber op i 14 mia. kr.

Lektor Erik Frøkjær henviser til, at dagens historie viser, at de fødende IT-systemer og datakvaliteten fra de gamle systemer er »meget nødlidende.«

»Det undrer mig, at man ikke engang har en backup, så man kan rekonstruere registrene. Situationen er elendig. Skat har tilsyneladende mistet overblikket over alle systemerne,« siger Erik Frøkjær.