5. marts 2015

Undren blandt it-professionelle over ny fejl ved Rejsekortet

Rejsekort

Fejlen hvor nogle kunders betalingsaftaler har været knyttet til andre kunders rejsekort vækker undren hos Version2-læsere og lektor på DIKU. Rejsekort A/S har endnu ikke noget bud på en teknisk forklaring.

Af Jakob Møllerhøj, Version 2

Forleden udsendte Rejsekort A/S en meddelelse om, at kunder i 16 tilfælde fejlagtigt har fået tanket deres kort op via andre kunders betalingsaftale. Fejlen skulle være blevet introduceret i forlængelse af en opdatering af systemet.

Men at sådan en fejl, hvor kort og betalingsaftaler tilsyneladende bliver koblet på kryds og tværs, kan opstå i første omgang, vækker undren flere steder. Blandt andet hos lektor på datalogisk institut på Københavns Universitet Erik Frøkjær.

Han undrer sig ikke så meget over selve fejlen, men over at den har fundet vej ind i produktionssystemet i stedet for at være blevet fanget under test.

»It-fejl forekommer tit mærkelige, men det er ikke det, der undrer mig ikke. Det undrer mig, at man ikke har fanget det inden ved at have et tilstrækkeligt finmasket sæt af testcases, som kan sættes i sving i forhold til enhver opdatering. Det burde man have,« siger Erik Frøkjær.

Læs hele artiklen på Version 2.