4. november 2015

Når videnskabsteori virkeliggøres

Undervisning

Videnskabsteori kan for mange universitetsstuderende være et abstrakt bekendtskab. Derfor har underviserne på KUs bacheloruddannelse, Kommunikation og IT, sat sig for at ’virkeliggøre’ kurset, Fagets Videnskabsteori, blandt andet ved at tage på udflugt til Medicinsk Museion.

Teknologier har spillet en væsentlig rolle for vores måde at forstå kroppen op igennem historien

De færreste vil associere udtryk som den humorale kropsforståelse, de fire kropsvæsker eller bakterier med en uddannelse inden for Kommunikation og IT. Alligevel var det, hvad de studerende på 3. semester af uddannelsen blev stillet overfor, da de bevægede sig igennem de forskellige udstillinger på Medicinsk Museion den 28. oktober 2015, som en del af undervisningen i Fagets Videnskabsteori – og der blev udvist stor interesse for læringsformen:

- Besøget har givet os muligheden for at sætte nogle billeder på den undervisning, som vi har haft på kurset, eksempelvis om paradigmer i videnskabsteori. Rundvisningen har været spændende, fordi vi har fået nogle eksempler, vi kan diskutere videre i de kommende forelæsninger - og så er en ekskursion som denne selvfølgelig et afbræk fra den almindelige undervisning, fortalte Mie Christine Hedberg Hansen, studerende på Kommunikation og IT, efter besøget på Medicinsk Museion.

Billederne forstærker videnskabsteorien

- Ideen med besøget har været, at give de studerende en mere billedlig og virkelighedsnær forståelse for videnskabsteorien og dens betydning. Derved får de studerende en ny indgangsvinkel til det pensum, der hører til kurset, fortæller Naja L. Holten Møller fra Datalogisk Institut, KU, der sammen med Nils G. Indahl fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling underviser på kurset.

Under besøget fik de studerende blandt andet et indblik i, hvordan nye teknologier har ændret videnskaben omkring kroppen og vores måde at kommunikere viden på – eller sagt i videnskabsteoretiske termer; paradigmers betydning for den måde vi ’gør’ viden om kroppen. Under hele rundvisningen blev der løbende draget paralleller til pensum, så den medicinske udvikling blev sat ind i de studerendes videnskabsteoretiske kontekst.

Videnskabsteorien kommer i anvendelse

- Igennem kursusforløbet har vi arbejdet med case- og dialogbaseret undervisning, så de studerende i højere grad får en forståelse for anvendelsen af videnskabsteorien, og hvilke konsekvenser valget af videnskabsteoretisk retning har. Via nutidige cases får de studerende prøvet teorien af i praksis under hele kurset og ikke blot i forbindelse med opgaveskrivningen, fortæller Naja L. Holten Møller og afslutter:

- Videnskabsteori er et vigtigt fag på tværs af alle uddannelser, og vi sigter efter, at de studerende både forstår, hvordan de skal bruge den i deres øvrige kurser, men også i deres fremtidige job, når de fx skal træffe beslutninger, som baserer sig på forskellige mere eller mindre videnskabeligt funderede input. Vi håber, at undervisningsformen er med til at give de studerende et ’videnskabsteoretisk landkort’, som de studerende kan navigere efter.

Billeder fra besøget på Medicinsk Museion