1. august 2016

Årets optagelse og kvotienter

optagelse 2016

184 tilbudte pladser og en kvotient på 7,4 indikerer stigende interesse for DIKUs datalogiuddannelse.

Fra sidste års studiestartsløjer

Årets optagelsestal blev offentliggjort natten til lørdag den 30. juli. Fra KU's optagelsesstatistik har vi plukket følgende tal om optagelse på datalogi eller en af KUs øvrige tværfaglige it-uddannelser:

Datalogi: Tallene er fortsat behæftede med lidt usikkerhed, idet ikke alle tilbudte pladser accepteres. Målet er, at der fra studieåret 2016/2017 starter ca. 170 nye datalogistuderende på DIKU, hvilket svarer til en kapacitetsstigning på 10 pladser. Minimumskvotienten er steget fra 6,4 til 7,4 - det er udtryk for, at det samlede ansøgerfelt repræsenterer et højere karakterniveau, og at 50% flere har søgt ind på 1. prioritet.

Kommunikation og IT har kapaciteten de seneste år ligget fast på 70 - så når der i år kun overbookes med 4 pladser, er det fordi det vurderes, at stort set samtlige ansøgere takker ja til pladsen. Kommunikation og IT modtog overvældende mange ansøgninger i 2016, derfor er kvotienten også steget markant fra 7,8 til 8,5.

IT og Sundhed og Informationsvidenskab (der tidligere blev udbudt af Biblioteksskolen) ses et lille fald i antallet af ansøgninger, her er der fortsat ledige pladse, så der er mulighed for, at det faktiske optag bliver højere, når anden runde af ansøgningsprocessen er afsluttet senere i august.

Måske endnu større optag til næste år?

Institutleder Mads Nielsen glæder sig over den øgede søgning til hhv. Datalogi- og Kommunikation og it-uddannelserne og de deraf øgede krav til optagelsen. På instituttet er man opmærksomme på, at erhvervslivet efterspørger et øget udbud af kandidater, og at interessen for at læse it-fag også er stigende blandt de unge. Vi vil således arbejde på at forøge kapaciteten yderligere i 2017. Afviste ansøgere opfordres til også at søge i kvote 2 til næste år.

En opgørelse af det samlede optag på universiteternes IT-uddannelser i Danmark underbygger den stigende interesse, idet andelen af unge på IT-uddannelser stiger stabilt i forhold til det samlede antal videregående uddannelsespladser. Samlet har universiteternes it-uddannelser i 2016 optaget 11,1 % af alle de optagne på universiteternes bacheloruddannelser. Det tilsvarende tal for 2015 var 10,6%. Kilde: FuturePeople.dk

Se den samlede statistik for optagelsestal 2016 på ku.dk

Se FuturePeople's sammenligning af tal for optag it-uddannelser 2016