9. juni 2016

Bansler: Hospitals-IT fungerer i USA, men volder store problemer i Danmark

sundheds-it

DIKUs professor og ekspert i store datasystemer Jørgen Bansler advarer i interview på TV2-nyhederne mod at implementere stort amerikansk system på danske hospitaler. - Selv om teknologien måske grundlæggende er god nok, så er der ingen der siger, at den passer til det danske sundhedsvæsen, udtaler Jørgen Bansler bl.a.

Nyhederne.TV2.dk 8. juni 2016

Den nye sundhedsplatform, der netop er indført på Herlev og Gentofte Sygehuse i København, er en teknologi, der er meget udbredt i USA.


Men det er ingen garanti for, at systemet vil fungere lige så godt på danske sygehuse, siger en dansk ekspert i store datasystemer.

- Det er udviklet i USA til amerikanske hospitaler. Det er startet som et lille system, der efterhånden er udviklet og prøvet af i den sammenhæng. Men det har ikke været prøvet på danske hospitaler. Det danske sundhedsvæsen er meget anderledes organiseret, styret, ledet og finansieret, så derfor arbejder vi på en anden måde her. Selv om teknologien måske grundlæggende er god nok, så er der ingen der siger, at den passer til det danske sundhedsvæsen, siger professor Jørgen Bansler fra Datalogisk Institut. Se hele videointerviewet på nyhederne.tv2.dk her, der indledes med 9 sekunders reklame.

Indslaget kommer ca. 8 sekunder inde i videoenProblemer i Cambridge

Faktisk har der tidligere været problemer med systemet, når det er blevet eksporteret fra USA.

- Det er nok det mest udbredte system i USA, men der er ikke ret mange, der bruger det udenfor USA. Og der har været problemer i for eksempel Cambridge i England, hvor et stort hospital har indført det i 2014, og hvor det et år efter indførelsen stadigvæk ikke fungerede tilfredsstillende. Det var for kompliceret at arbejde med. Der var også der tekniske problemer, og det har åbenbart været svært at få løst problemerne, siger Jørgen Bansler.Det amerikanske selskab vandt ordren, der er Danmarks største IT-sundhedsprojekt til 2, 8 milliarder kroner, i 2013. Systemet skal erstatte de mange forskellige IT-systemer, der hidtil er blevet brugt på sygehusene i de to regioner, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Systemet blev indført på de første to hospitaler, Herlev og Gentofte, den 21. maj og har siden voldt læger og sygeplejersker mange problemer. Problemerne er ifølge Jørgen Bansler en direkte konsekvens af, at man har valgt at indføre systemet overalt på de to hospitaler på en gang.

- Det har lige fra starten været et højrisikoprojekt af to grunde. For det første, fordi man har valgt et amerikansk system - et system, der er udviklet til et sundhedsvæsen, der er helt anderledes skruet sammen end det danske.

- Og for det andet, fordi man vælger at indføre systemet fra den ene dag til den anden på to store hospitaler. I stedet for at prøve det af i mindre skala først. Man skulle have testet det, før man satte det i fuld drift på hospitalerne.  Man skulle have prøvet det af på udvalgte afdelinger for at se, hvordan man kunne få det til at fungere. Så kunne man have lært af de fejl, man havde lavet der i mindre skala, så man ikke skulle genere læger, sygeplejersker og patienter i stor skala, siger professor Jørgen Bansler.