5. februar 2016

Kodning i børnehøjde: Coding Pirates fremmer produktive og kreative it-kompetencer hos børn og unge

coding pirates

Vores samfund digitaliseres mere dag for dag. Dette stiller krav til vores it-kompetencer, hvis vi skal kunne følge med udviklingen. Coding Pirates har fokus på at udvikle disse kompetencer hos de børn, der i en tidlig alder har vist interesse for datalogi-relaterede emner.

Martin Dybdal, ph.d. studerende på Datalogisk Institut på KU (DIKU) er afdelingsleder af den Coding Pirates-gruppe, der holder til på DIKU. Han ser en klar fordel i, at universiteterne er engagerede i et græsrodstiltag som Coding Pirates:

- Vi på DIKU kan om nogen se, hvordan digitaliseringen er ved at ændre hele samfundet, og hvor vigtigt det bliver for vores børn, at de får de her færdigheder. Vi ser folk bruge forskellige værktøjer fra datalogien i næsten alle fag efterhånden, også fag som arkæologi, arkitektur, journalistik og lingvistik, forklarer Martin Dybdal.

Datalogi og informatik kommer på skoleskemaet

I efteråret 2016 bliver informatik et officielt valgfag i gymnasiet efter flere år på prøvebasis, men børn der tidligt viser interesse for datalogi og informatik kan komme i gang allerede før gymnasiet:

- Jeg ser lidt Coding Pirates i dets nuværende form som en slags prøveklud for, hvordan vi kan undervise børn i de færdigheder, som vi mener, der mangler i folkeskolen i dag, bl.a. programmering og hvordan det kan bruges kreativt i f.eks. en designproces, i datalogisk tænkning og IT-sikkerhed, uddyber han.

Interesse fra folkeskolen

Coding Pirates, der ledes af frivillige voksne med it-baggrund, arbejder med forskellige undervisningsformer og håbet er, at disse også kan anvendes i folkeskolen. De har med deres tiltag oplevet en øget interesse fra folkeskoler der også ser behovet for tidligt at tilgodese interessen for datalogi og informatik:

- Vi har da allerede interesse fra en hel del folkeskoler, der skriver til os. I februar starter der en afdeling af Coding Pirates på læreruddannelsen på Metropol (Frederiksberg), som jeg er rigtig spændt på, hvad der kommer ud af. Der får vi et direkte talerør til nogle lærerstuderende, fortæller Martin Dybdal.

Et bidrag til samfundet

Den stigende digitalisering af samfundet og det øgede fokus på it-kompetencer understreger vigtigheden af, at der skabes en nysgerrighed for at tilegne sig it-kompetencer hos børnene.

- Der er ingen tvivl om, at samfundet kommer til at ændre sig, uanset hvad vi gør. Formålet er at give endnu flere mulighed for at deltage og forstå verden, når Smart Cities, 3D-print, automatisering, osv. bliver endnu mere udbredt. Vores fornemmeste opgave er at gøre børnene nysgerrige og vise dem, at de godt selv kan være med til at skabe alle de her ting, så de ikke bare bliver tilskuere til, hvordan samfundet ændrer sig, men også selv tør deltage, afslutter Martin Dybdal.

Samarbejdet med Coding Pirates giver DIKUs forskere og undervisere en mulighed for at være med til at definere, hvordan datalogi og informatik kan blive en del af børns udvikling og derved allerede tidligt fremme de efterspurgte it-kompetencer i samfundet.

Læs mere om Coding Pirates på deres hjemmeside