22. juni 2016

Datalogerne fortsat blandt de bedst lønnede akademikere

Uddannelsesvalg

Hvis god løn og jobsikkerhed er vigtige faktorer for dit uddannelsesvalg, er datalogi fortsat et af de bedste bud på en fremtidssikret karriere - hvis du altså har bestået matematik på A-niveau på din gymnasiale uddannelse. Se en sammenligning af nogle af de uddannnelser, der kan skaffe dig den højeste løn.

Kort før fristen for at søge ind på en videregående uddannelse udløber (5. juli), går der ofte sport i at fremdrage lønstatistikker, der viser, hvilken uddannelse det på kort eller lang sigt bedst kan betale sig at søge ind på, hvis lønnen er den største motivationsfaktor.

Listen over velbetalte akademiske uddannelser har i mange år været toppet af de tre klassikere forsikringsmatematiker (aktuar), læge og revisor. Lige i hælene på disse attraktive, men også vanskelige uddannelser at komme ind på, med mindre man har et superhøjt gennemsnit, kommer en stribe af de uddannelser, som erhvervslivet lige nu sukker allermest efter, nemlig dataloger og højt kvalificerede it-uddannede.

Datalogiuddannelsen tilbydes i hele Danmark

Der uddannes dataloger på 5 danske universiteter, nemlig på Københavns, Århus, Aalborg, Odense (SDU) og Roskilde Universitet. Af beslægtede uddannelser findes desuden softwareudvikler (ITU) og civilingeniør i softwareteknologi (DTU).

Fælles for disse uddannelser er, at de efter 10 år stort set ingen ledighed udviser, at lønnen i gennemsnit ligger godt over de 40.000, og at der er en imponerende høj andel af iværksættere.

Du kan sammenligne uddannelser på Uddannelsesguiden

Uddannelsesguiden (ug.dk) er et af de mest besøgte sites her i forårssæsonen, fordi landets snart færdigudklækkede gymnasieelever her kan skaffe sig oplysninger om snart sagt alle aspekter af deres drømmeuddannelse.

På undersiden Uddannelseszoom kan du ud over startløn, gennemsnitsløn, løn efter 10 år, også muntre dig med at sammenligne gennemførselstider, ledighed og andelen af iværksætteri samt frafald på forskellige uddannelser, der interesserer dig.

Datalogerne fra KU ligger forrest i lønfeltet

Gennemsnitslønnen for en nyuddannet datalog fra Københavns Universitet ligger ifølge tal fra Danmarks Statistik på ca. 37.000 kr. - og efter 10 år i faget er de fleste steget til et sted mellem 45.000 og 60.000 kr. i månedlig indkomst. Hovedstadseffekten bevirker, at alumner fra hhv. KU og ITU ligger højt i statistikken, men dataloger fra Aarhus, Aalborg og Odense føgler godt trop.

Klik for stort billede. Se sammenligning af datalogi med forskellige videregående uddannelser. Kilde: Uddannelseszoom 2016

Penge er ikke alt - studiemiljøet fremhæves af mange som lige så vigtigt

En anden vigtig faktor for uddannelsesvalget er studiemiljøet. Det kan ikke opgøres i kvantitative størrelser. Er det vigtigt, at klasserum og studiepladser er nye og funktionelle eller gamle og hyggelige? Betyder det noget, at man har et centralt værested for alle studerende fra samme uddannelse? Og findes der sådan noget?  Her må man ind og læse de enkelte universiteters egne beskrivelser.

Læs mere om datalogiuddannelsen og studiemiljøet på KU.