25. maj 2016

DIKU byder CST forskergruppe velkommen

Ny forskergruppe

Fra den 1. august 2016 flytter forskergruppen Natural Languages Processing (NLP) til DIKUs lokaler på Nørre Campus og bliver en del af DIKUs Image forskningssektion. NLP ledes af professor Anders Søgaard og er på nuværende tidspunkt en del af Center for Sprogteknologi (CST) samt partner i Centre for Communication and Computing (CCC).

NLP forskergruppen udfører forskning inden for sprogteknologi og maskinlæring og har således fællestræk med DIKUs forskere, der arbejder med maskinlæring og informationssøgning. Det forventes, at NLPs nye fysiske placering sammen med DIKUs Image sektion vil skabe synergi for forskningen inden for dette felt - hvilket forhåbentlig vil udmønte sig i flere publikationer, fondsansøgninger og bevillinger.

- I øjeblikket er vi i gang med projekter under ERC, DFF, Eurostars, Trygfonden og Carlsberg. Størstedelen af disse projekter handler om at udvikle dataeffektive maskinlærings metoder til at løse udfordrende problemer inden for sprogteknologi, men vi tror på, at der er en bred vifte af potentielle synergier med forskere på tværs af alle DIKUs forskningssektioner, fortæller Anders Søgaard.

- På DIKU ser vi frem til at byde den nye gruppe velkommen på Nørre Campus, siger Mads Nielsen, institutleder på DIKU, og fortsætter:

- Inklusionen af NLP gruppen på DIKU vil ikke kun styrke dette forskningsområde på DIKU, men vil også forstærke samarbejdet med Nordisk Forskningsinstitut (NFI) inden for både forskning og undervisning. Nuværende fælles forskningsprojekter i CCC regi fortsættes, og NLP gruppen vil også fortsætte med at undervise på kandidatuddannelsen IT and Cognition.