17. november 2016

Friis Larsen: Positiv over for kampagnen 'Danmark har brug for flere hackere'

Hacking

DIKUs lektor Ken Friis Larsen udtaler sig i en artikel i Altomdata om fordelene ved it-kampagnen 'Danmark har brug for flere hackere'. Han mener, at kampagnen kan hjælpe med at få flere IT-kyndige frem i lyset, der kan beskytte os mod fremtidige IT-trusler.

Altomdata.dk 17. november 2016

I fremtiden vil Danmark komme til at mangle IT-professionelle. I takt med den teknologiske udvikling opstår der også et større behov for eksperter inden for IT-sikkerhed, som kan beskytte os mod fremtidige IT-kriminalitet.

Ken Friis Larsen udtaler:

- Det er vigtigt for det danske samfund at uddanne it-kyndige, der bl.a.
kan imødegå den omsiggribende it-kriminalitet, og som forstår de nye typer af
angreb fra cyberspace.

Kampagnen 'Danmark har brug for flere hackere' har til hensigt at imødekomme problemet med manglende IT-kyndige ved at forsøge at motivere flere unge til at tage en uddannelse inden for IT.  Kampagnen er lanceret af spilfirmaet Ubisoft, der i samarbjede med Deloitte altså skal forsøge at øge bestanden af dygtige IT-specialister og hackere i Danmark.

DIKU's Ken Friis Larsen er positiv over for kampagnen:

- Derfor er vi også meget positive over for denne
kampagne, der forhåbentligt kan få endnu flere it-talenter frem i lyset.

Læs hele artiklen på altomdata.dk