24. juni 2016

Projekt sætter fokus på arbejdet med data om elevernes progression

IT i folkeskolen

DIKU er med i nyt projekt, hvor SFI og DPU skal gennemføre et udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression. Projektet skal undersøge mulighederne for at understøtte og kvalificere brugen af eksisterende data til at følge og vurdere elevers faglige progression, trivsel og alsidige udvikling.

Hvordan kan data bruges til at følge og fremme elevernes progression?

Det fællesoffentlige initiativ "It i folkeskolen" besluttede tidligere på året at sende et projekt i udbud om data om elevers læring og progression. Der er nu skrevet kontrakt med et konsortium bestående af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Danmarks Institut for Pædagogik og uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Konsortiet inddrager ekspertise fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Datalogisk Institut, Københavns Institut, der indgår som underleverandører til projektet.

Over det næste halvandet år skal projektet undersøge, hvordan data kan bruges til at følge og fremme elevernes progression i den daglige planlægning, gennemførelse og opfølgning på undervisningen.

I projektet anlægges et bredt datafokus, der omfatter elevernes faglige progression, deres trivsel og alsidige udvikling. Det langsigtede mål er, at relevant og systematisk brug af tilgængelige data skal føre til styrket undervisning og læring. Dette skal blandt andet ske gennem anbefalinger til, hvordan data om elevers progression kan opsamles, anvendes og vises for den enkelte skole, pædagogiske medarbejdere, elever og forældre. Derudover vil projektet løbende sørge for, at det pædagogiske personale på skolerne inddrages i, hvordan arbejdet med data giver mening i praksis.

Projektet afspejler det fokus på dataunderstøttet læring, der er i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det skal medvirke til, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Derfor gennemføres projektet i regi af "It i folkeskolen", der er et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen.

Derudover fremgår det af aftalen om kommunernes økonomi for 2017, at regeringen og KL vil se på, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges. Udviklingsprojekt om data om elevers læring og progression vil blive inddraget i denne sammenhæng.

Der bliver løbende formidlet resultater fra projektet, som hos DIKU har professor Stephen Alstrup som frontfigur.