31. marts 2016

Kvote 2 ansøgninger: Datalogi hitter

KVOTE 2

157 kvote 2 ansøgninger - heraf 68 med 1. prioritet - har Datalogisk Institut på KU (DIKU) modtaget. Det er en stigning på henholdsvis 29,8% i det samlede antal ansøgninger og 30,8% i 1. prioritets ansøgninger i forhold til sidste år.

På trods af et generelt fald i antallet af kvote 2 ansøgninger på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU oplever både Datalogi og Matematik en markant fremgang. Det samme er gældende for flere beslægtede uddannelser. Kun på Informationsvidenskab og kulturformidling er der et lille faldt i kvote 2 ansøgere:

2015
2016
Fremgang
Uddannelse Total 1. pri. Total 1. pri. Total 1. pri.
Datalogi 121 52 157 68 29,8% 30,8%
Matematik 77 22 93 29 20,8% 31,8%
Kommunikation og it 107 33 163 50 52,3% 51,5%
It og sundhed 38 11 42 11 10,5% 0,0%
Informationsvidenskab og kulturformidling (Kbh) 138 41 135 37 -2,2% -9,8%
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.727 758 1.804 722 4,5% -4,7%

På DIKU har der været fremgang i kvote 2 ansøgningerne igennem de seneste år.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kvote 2 ansøgninger total (1. prioritet) 73 (17) 84 (32) 101 (43) 112 (50) 121 (52) 157 (68)
Fremgang ift. forrige år total (1. prioritet) - 15,1% (88,2%) 20,2% (34,4%) 10,9% (16,3%) 5,4% (4,0%) 29,8% (30,8%)

Datalogi på landsplan

Også på Aarhus Universitet og DTU er der generel fremgang på henholdsvis Datalogi (AU) og Softwareteknologi (DTU) - dog med et lille fald i antallet af 1. prioritets ansøgninger på AU. 

2015
2016
Fremgang
Uddannelse Total 1. pri. Total 1. pri. Total 1. pri.
Datalogi KU 121 52 157 68 29,8% 30,8%
Datalogi AU 93 56 105 52 12,9% -7,1%
Softwareteknologi DTU 74 29 82 34 11% 17%

På det foreliggende tidspunkt har det ikke været muligt at tilvejebringe information om kvote 2 ansøgninger på andre uddannelsesinstitutioner.