25. oktober 2016

Mangel på IT-eksperter truer velfærd og fremtid

Efterspørgsel

Om 14 år vil Danmark mangle ca. 19.000 it-eksperter. Det får alvorlige økonomiske problemer for erhvervslivet, konkurrencen på det globale marked og dermed yderligere forringelse af vores velfærdssamfund, som i forvejen er på nedtur i disse år. Det er væsentlige årsager til, at Københavns Universitet opruster uddannelsen af bl.a. dataloger. Og det er en positiv udvikling med flere dygtige og motiverede studerende samtidig med, at der er et markant mindre frafald blandt de nystartede end tidligere. Efterspørgslen på dataloger og it-specialister er så stor, at lønningerne er i særklasse og arbejdsløsheden i bund.

Alarmklokkerne ringer for alvor. Ikke mindst i store dele af industrien, erhvervslivet og blandt it-folk, som efterlyser politiske initiativer og klarsyn i disse tider, hvor den digitale revolution er godt i gang med at sende informations- og industrisamfundet på pension.

Danmark vil i 2030 mangle ca. 19.000 it-eksperter, ifølge undersøgelsen, ”Virksomheders behov for digitale kompetencer”, som regeringen har fået udarbejdet.

Den store mangel på kvalificerede it-folk vil smitte af på hele samfundet og vil yderligere true Danmarks placering i den internationale it-verden. Derfor er der brug for handling her og nu for at afbøde nogle af konsekvenserne.

Nye uddannelser, øget optag og mindre frafald

Martin Lillholm, viceinstitutleder for undervisning, Datalogisk Institut

Martin Lillholm, viceinstitutleder for undervisning, Datalogisk Institut

Foto af: Inge Jensen, Datalogisk Institut 

Det er grunden til, at Datalogisk Institut, DIKU, på Københavns Universitet opruster med flere nye studerende, nye uddannelser, mentorordninger og ny undervisning, så de unge ikke falder fra som tidligere.

Martin Lillholm, viceinstitutleder for undervisning, Datalogisk Institut, på Det Natur- og  Biovidenskabelige Fakultet på KU siger:

- Med udgangspunkt i vores nye bacheloruddannelse har vi lavet en målrettet rekruttering af nye studerende, som har været en succes. Vi har fået flere og dygtigere nye studerende i år - både på bachelor- og kandidatuddannelsen. Samtidig er frafaldet af nye studerende faldende. Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi har fået flere og dygtigere studerende, men også at vi har moderniseret undervisningsformer og styrket det faglige indhold og eksamensformerne. Specielt indeholder første studieår større og mere sammenhængende studieforløb, der bedre matcher de studerendes faglige forudsætninger og studiekompetencer. Vi har også styrket vores mentorordning og opsøgende vejledning. Begge dele støtter de studerende både fagligt og socialt, hvis der fx opstår problemer i studiet eller i deres personlige hverdag, understreger Martin Lillholm.

I løbet af de næste tre år vil Datalogisk Institut yderligere ansætte mindst 13 nye it-eksperter, som bl.a. skal styrke den forskningsbaserede undervisning. Samtidig er der en ny specialisering, Data Science, på vej.

I dette studieår - 2016/17 - øgede Datalogisk Institut studenteroptaget moderat. Det er forventningen, at den øgede studentersøgning, bedre bemanding og de nye uddannelsestilbud vil medføre en markant forøgelse af optaget over de næste år, påpeger Martin Lillholm.

Carsten GomardCarsten Gomand

Foto: Netcompany

Fra KU til succesfuld forretningsmand

Datalogisk Institut på KU har i forvejen et godt internationalt ry og har gennem tiden udklækket kandidater, som har haft stor succes i det private erhvervsliv med at udvikle nye it-produkter.

En af dem er Carsten Gomard, som skabte firmaet Netcompany sammen med kollegerne André Rogaczewski og Claus Jørgensen. Firmaet leverer it-løsninger til både private og offentlige kunder. Firmaet blev sidste år delvis solgt for et milliardbeløb til en norsk kapitalfond.

Carsten Gomard siger:

- Jeg har meget at takke Datalogisk Institut for, hvad angår min erhvervskarriere og kan kun sige, at datalogi kan føre til mange ting og arbejdsområder, som man ikke umiddelbart forestiller sig som nystartet på universitetet. Det er spændende at være med til at løse store samfundsopgaver og arbejde inden for et fag, hvor afstanden fra idé til løsning kan være ganske lille. Fremtiden er digital, og de førende ledere og eksperter i den digitale verden vil være dem, der forstår det digitale univers i dybden. Det lærer man på datalogi. Derfor vil jeg opfordre unge til at søge ind på studiet.