22. september 2016

Portræt: Mød DIKUs professor Anders Søgaard til DIKU Alumnedag

Portræt

Mød professor Anders Søgaard, leder af DIKUs forskningsgruppe inden for Natural Languages Processing (NLP), som bl.a. vil fortælle om, hvordan dette forskningsområde i højere og højere grad har rykket sig ud af laboratoriet og ind i den virkelige verden.

I NLP gruppen benytter forskerne maskinlæring til at lave software med sprogligt in- eller output, bl.a. i samarbejde med verdens bedste universiteter og med virksomheder som Google og Amazon. Ydermere arbejder de med understøttende teknologier, fx til ordblinde, som automatisk simplificerer sprog. Et andet område er automatiseret analyse af tekster - fx om der kan udledes holdninger (bias) i dækning af politiske historier, decifrering/normalisering af historiske manuskripter og trends på sociale medier – for blot at nævne nogle af gruppens fokusområder.

I øjeblikket er NLP gruppen i gang med projekter om dataeffektive maskinlæringsmetoder til at løse problemer inden for sprogteknologi finansieret af offentlige og private fonde som ERC, DFF, Eurostars, Trygfonden og Carlsberg.

Anders er kandidat i datalingvistik fra CBS i 2004. I 2007 skrev han en ph.d. i sprogteknologi ved Københavns Universitet og i 2014 opnåede han en doktorrad - ligeledes i sprogteknologi ved Københavns Universitet.

I dag leder han NLP forskergruppen og grundet flere fællestræk med den forskning, der foregår på DIKU, flyttede gruppen fra Det Humanistiske Fakultet og ind på DIKU den 1. august 2016 og blev en del af DIKUs Image forskningssektion.