22. januar 2016

DIKUs professor Stephen Alstrup er næstformand for ATVs temagruppe Digitalisering og Big Data

ATV

Den 11. januar 2016 blev Stephen Alstrup valgt som næstformand for ATVs (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) temagruppe Digitalisering og Big Data, som skal medvirke til, at mulighederne inden for dette felt bliver udnyttet til gavn for det danske samfund.

På en ekstraordinær generalforsamling den 11. januar valgte ATV fem nye medlemmer til Akademiets præsidium samt formandsskaber for de fem nye temagrupper, hvor hovedparten af ATVs aktiviteter finder sted. Temagruppen Digitalisering og Big Data beskæftiger sig bl.a. med de udviklingsmuligheder som Big Data indebærer for det danske samfund med undertemaer så som Internet of Things, cybersikkerhed, digitale læringsredskaber, digital infrastruktur samt anvendelse af Big Data.

Styrkelse af den danske teknologiudvikling

Præsidiet skal fremadrettet lede ATVs arbejde med at styrke teknologiudvikling og samarbejde mellem virksomheder og universiteter i Danmark.

- Danmark har et godt udgangspunkt for at indtage en plads i den teknologiske verdenselite. Men der er også faresignaler, for eksempel at den tekniske forskning er underprioriteret, og at for få unge vælger de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Der er nok at tage fat på, for det er inden for Science og Engineering-områderne, at fremtidens vækst og arbejdspladser skal komme fra. Teknologiudvikling er afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne, siger ATVs præsident Carsten Orth Gaarn-Larsen i en pressemeddelelse fra ATV.

Stephen Alstrup i ATVs vismandsråd

Stephen Alstrup har tidligere været involveret i ATVs aktiviteter. Da ATV i 2014 oprettede et nyt IT vismandsråd, var han en ud af de i alt 11 universitetsfolk, som skulle være med til at bidrage til at få ekstra gang i digitaliseringen af Danmark.