20. maj 2016

DIKU professor: Det nye it-system Sundhedsplatformen er et "højrisikoprojekt"

SUNDHEDS-IT

I den kommende weekend vil ét nyt it-system erstatte 30 enkeltstående it-systemer på Gentofte og Herlev hospitaler. Udskiftningen er den største inden for sundheds-it i Danmarkshistorien - og bliver kaldt et "højrisikoprojekt" af DIKUs professor Jørgen Bansler i en artikel i Poltiken den 20. maj 2016.

- Dermed ikke sagt, at det ikke kan lykkes. Det kan det, men regionerne bruger en bigbang-implementering, hvor man fra den ene dag til den anden skifter alting ud. Det er risikofyldt, fortæller Jørgen Bansler til Politiken.

Ifølge ham ville en pilot-implementering være at foretrække, dvs. at man trinvis prøver et system af på enkelte afdelinger.

- De har prøvet det her med fiktive patienter og fiktive operationer, men det kan aldrig blive mere end det. Fiktivt. Der vil altid opstå uforudsete ting, når man prøver systemet af i praksis, fortæller han.

Systemet vil ændre på arbejdsgangene

Sundhedsplatformen er et fælles it-projekt mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Softwaren koster 2,8 mia. kr. og vil komme til at hjælpe 2,5 mio. borgere, 44.000 ansatte på 12 hospitaler og 54 institutioner øst for Storebælt, når det er færdigimplementeret i 2017.

Ud over Sundhedsplatformen implementeres også patientportalen Min Sundhedsplatform, hvor patienter kan kontakte hospitalet, se svar på prøver og få indblik i sin egen journal.

Udskiftningen starter på Gentofte og Herlev hospital lørdag d. 21. maj kl. 03.00, som dermed bliver de første sygehuse med det nye it-system.

Den nye system vil få betydning for måden det kliniske personale fører journal på, og det vil være en en ændring af alle arbejdsgange på hospitalerne.

Standardsystem rettet mod det amerikanske marked

Ifølge Jørgen Bansler er der også ulemper ved valget af udvikler, det amerikanske firma Epic:

- Det er sjældent, at standardsystemer er tilpasset måden, man arbejder på. Så kan man enten betale for at få systemet tilpasset, eller også må man, som i dette tilfælde, lave sine egne arbejdsgange om, fortæller han til Politiken og fortsætter:

- En anden ulempe er, at man bliver afhængig af leverandøren. Specielt, når vi taler om store, integrerede systemer. Det er meget vanskeligt at skifte, når det først er implementeret. Selv om 5-10 år vil det være alt for omkostningsfyldt.

Desuden påpeger han, at det amerikanske sundhedsvæsen er meget anderledes end det danske:

- Man kan forestille sig, at når Epic videreudvikler på systemet, bliver det rettet mod det amerikanske marked. Er man en lille kunde fra et lille land, bliver der lyttet mindre til ens ønsker.

Alle informationer samlet ét sted

På trods af bekymringer ser læger og sygeplejsker et stort potentiale i det nye system, bl.a. fordi at al patientdata fremadrettet vil være samlet ét sted:

- Vi har været plaget af en masse systemer, som ikke altid har oplysningerne til at træffe kliniske beslutninger. Hvis vi skal vurdere en akut patient og ikke hurtigt kan tilgå tidligere blodprøver eller røntgenbilleder, er det svært at vurdere situationen præcist, forklarer Andreas Rudkjøbing.