09. juni 2017

Billedanalysecenter skal give København særlig status

Forskningscenter

DTU, KU og Region Hovedstaden finansierer sammen et nyt billedanalysecenter, der skal lette danske virksomheders og hospitalers adgang til det kommende MAX IV røntgenmikroskop i Lund.

Luftfoto af MAX IV centret i Lund, foto DTU

Når MAX IV om et par år er færdigbygget ved Lund, bliver den en af verdens bedste røntgenkilder. Det giver forskere, virksomheder og hospitaler i hovedstadsområdet et væld af nye muligheder. På MAX IV bliver det muligt via Imaging teknikken at kunne se ind i et materiale og få indsigt i, hvordan det fungerer. Det skriver DTU i en pressemeddelelse udarbejdet sammen med Datalogisk Institut på KU (DIKU).

Om projektet siger viceinstitutleder Jon Sporring fra DIKU: "Projektet forventes at give øget aktivitetet såvel på DTU som på DIKU. Centrets placering er endnu ikke fastlagt, men både DTU og DIKU råder over spidskompetencer inden for billedbehandling, mønstergenkendelse og machine learning, som er væsentlige faktorer for processering af data produceret på MAX IV synchrotronen. Samarbejde omkring og med forskere, der bruger MAX IV og neutronaccelleratoren ESS i (et er et centralt satsningsområde på DIKU.

Udfordringen har dog indtil videre været, at det kan blive vanskeligt at få de mange data fra analyserne på det nye røntgenmikroskop gjort tilgængelige. 

- På MAX IV vil vi kunne tage en stribe billeder med millisekunders mellemrum, hvilket nærmest giver os en film af materialets struktur og interaktionen mellem dets forskellige komponenter. En hel dags optagelser med røntgenmikroskopet generer naturligvis en utrolig stor mængde meget kompleks data, der skal kunne håndteres, gemmes og analyseres. Det giver det nye center os mulighed for at gøre, fortæller professor Henning Friis Poulsen, DTU Fysik, der er initiativtager til det nye center.

Både DTU og KU er blandt verdens førende eksperter indenfor såvel billedbehandling som scientific computing, hvorfor det betegens som naturligt, at det nye billedanalysecenter bliver placeret på dansk jord.

Brugervenlige data
Billedanalysecentret er et virtuelt center, der skal opsamle data på MAX IV i Lund og derefter anvende faciliteter enten på DTUs Imaging Center eller på Datalogisk Institut på KU. Her vil eksisterende software generere analyser af de store mængder data og derefter præsentere dem på en brugervenlig måde, der kan forstås og anvendes af alle, også selvom de ikke er eksperter på området. Det kan eksempelvis være ved at angive fordelingen af forskellige komponenter i det målte materiale ved hjælp af procenter. En vigtig funktion for det nye center vil også være at undervise kommende brugere, så eksempelvis virksomheder og hospitaler på egen hånd kan benytte MAX IV i arbejdet med udvikling af ny medicin, forbedret diagnosticering m.m.

Region Hovedstaden har med en bevilling på 7,5 mio. kr. i maj 2017 hjulpet opstarten af det nye center, der herefter skal være selvfinansierende. Målet er at give virksomhederne i det storkøbenhavnsne område det størst mulige udbytte af MAX IV til brug for udvikling af nye produkter, nye medikamenter m.m. Samtidig vil en kommercialisering af den viden og de algoritmer, der udgør grundstenen i softwaren på billedbehandlingscentret i sig selv kunne skabe flere start-ups, ligesom regionens hospitaler med den nye billedbehandling vil kunne inddrage det nye røntgenmikroskop i Lund i forhold til bedre diagnosticering og behandling af patienter.   

Udvikling af produkter
Det nye billedanalysecenter bliver et fyrtårn, hvor forskere og studerende fra hele verden vil komme for at lære de nye og fremmeste metoder til billedbehandling. Samtidig vil virksomheder og forskere kunne give materialeforskningen et løft, når det med målinger og data fra MAX IV bliver muligt at se materiales struktur i 3D og dermed få et helhedsbillede af, hvordan de mange små og forskellige bestanddele i et materiale virker og interagerer.

- Hidtil er meget produktudvikling sket gennem en langvarig og omkostningstung ”trial og error”-proces, hvor nye løsninger udvikles og testes, hvorefter man kan begynde forfra igen et utal af gange, før den rigtige løsning findes. En analyse af materialet på MAX IV og behandling af data i det nye billedbehandlingscenter vil kunne forkorte denne proces betragteligt, siger Henning Friis Poulsen.

Det nye billedbehandlingscenter vil være klar til at tage i brug d. 1. juli 2017.