23. juni 2017

Chefen får prygl på Google

Algoritmer

Søgninger på Google af ordet "min chef" tegner et negativt billede af forholdet mellem danske medarbejdere og deres ledere. I et interview til DJØF-bladet forklarer DIKU-professor Stephen Alstrup, hvorfor algoritmerne fokuserer på det negative og specielle frem for det positive og almindelige.

21.06.2017 Af: Thomas Davidsen for DJØF-bladet

Illustration Claus Bigum - fra original artikel i DJØF-bladet

"...Taler grimt til mig"
".......lyver"
"........ vil ikke udbetale min løn"

Dette er i skrivende stund de ikke specielt flatterende forslag, Googles algoritmer på søgningen ‘min chef’ spytter ud i den såkaldte autofuldførelse, der dukker op lige under søgefeltet. Forslagene er alt andet end tilfældige. De er baseret på et enormt antal data om, hvad folk skriver og søger mest på i hele Googles univers, som blandt andet inkluderer YouTube.

Professor i Algoritmik Stephen Alstrup, DIKU

Ifølge professor på Datalogisk Institut Stephen Alstrup er der hård konkurrence mellem de globale søgemaskiner om, hvem der er den bedste til at gætte, hvad du også er interesseret i, når du foretager en søgning.

For at opnå maksimal brugervenlig­hed tager Googles algoritmer højde for især to ting, når de regner på autofuldførelsen, vurderer han. For det første en simpel rå optælling af, hvilke data søgemaskinen har på ‘min chef’ i hele Googles univers. For det andet, hvad du selv har søgt på.

“Hvis man vil tjekke, hvordan ens egne søgninger påvirker autofuld­førelsen, kan man foretage det eksperi­ment først at søge på den almindelige browser, hvor algoritmerne medregner ens egne søgninger. Dernæst foretager man samme søgning i ‘privat browsing’, hvor algoritmerne nærmest ikke kommer på arbejde, fordi ‘privat’ netop betyder, at overvågningen af brugerens egen færden på nettet er frakoblet,” fortæller Stephen Alstrup.

Tilbage står, at magtpersonen på arbejdet får en hård medfart af danske medarbejdere på internettet. Og det bliver ikke bedre, hvis man søger på det måske lidt mere neutrale ‘min leder’. Her lyder Googles forslag:

"...er dårlig", "... er psykopat", "... mobber mig", "... lyver".

Det negative slår stærkt igennem

Stephen Alstrup vurderer ikke, at man kan tage det entydigt negative billede, der tegner sig, som en egentlig dokumentation for forholdet mellem ledere og medarbejdere.

“Internettet er ikke proportioneret til vores virkelighed af den simple grund, at det negative og det specielle relativt set får meget mere opmærksomhed end det positive og det almindelige. Du søger ikke på ‘min Samsung telefon virker’. Du søger på, at den er i stykker. Og der er mange flere søgninger på ’homo­seksuel’, end der er på ’hetero­seksuel’, selvom virkeligheden er anderledes.

”Når det er sagt, så er det alligevel bemærkelsesværdigt, hvad algoritmerne foreslår om chefen, fordi det er baseret på så mange data,” siger Stephen Alstrup.
Noget tyder på, at den ublide medfart, de danske ledere får af deres egne medarbejdere, ikke udelukkende skyldes internettets tendens til fri negativ udblæsning.

Foretager man samme søgning på engelsk – ’my boss’ – i privat browsing og dermed upåvirket af egne søgninger, er det helt anderledes tilforladeligt, hvad Google foreslår. I skrivende stund kommer den første negative udladning – ‘my boss hates me’ – først på fjerde­pladsen. Dette forslag lå 24 timer før på en femteplads, med det positive – ‘my boss, my hero’ – på en fjerdeplads. De to forslag har byttet plads, og sådan kan det skifte fra dag til dag.

Læs hele artiklen på DJØFBLADET.DK, som fortsætter med interviews med hhv. Lektor i ledelses- og organisation­s­psykologi på Aalborg Universitet Claus Elmholdt om magtforholdene på det danske arbejdsmarked og med professor på Instit­ut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, Steen Visholm om et mere dybdepsykologisk perspektiv på forholdet mellem leder og medarbejder.