22. december 2017

DIKU-forskere er med i spændende skolekultur-analyseprojekt

Big data

Velux-fonden har bevilget Aarhus Universitet/DPU knapt 5 mio. til et projekt, der skal analysere aspekter af skolekultur i den danske folkeskole. DIKUs Stephen Alstrup og Fabian Gieseke leverer input til analysen ved at anvende big data fra digitale læringsplatforme.

Der er fokus på at finde ud af, om folkeskoleelevers køn eller sociale tilhørsforhold har betydning for valg af videregående uddannelse i projektet "Exploring School Culture", som professor David Reimer ved Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 4.798.281 kr. til at gennemføre over de næste tre år.

Projektet undersøger to aspekter af skolekultur i den danske folkeskole, der er vigtige for fremkomsten af social- og kønsulighed imellem elever, nemlig 1) Skolens orientering mod videregående uddannelser, som i en amerikansk ”high school” kontekst er blevet defineret som skolens organisatoriske habitus, og 2) fremkomsten af kønsstereotyper, såsom forventninger omkring elevernes kompetencer og præferencer baseret på deres køn.

Klassisk spørgeskema kombineret med big data skal gøre os klogere på skolens værdier og uddannelsespræferencer hos elever 

Til at undersøge skolekulturen vil projektet anvende to forskellige datagrundlag. For det første vil der i forbindelse med projektet blive udviklet og udført spørgeskemaunder-søgelser med henblik på at indfange lærerne og elevernes værdier, attituder og praksisser.

For det andet vil projektet anvende nogle af de proces-generede data på skolerne (”big data”), som genereres gennem brugen af læringsplatforme og learning management systems (”LMS”) i den danske folkeskole. Det er her, DIKUs eksperter kommer ind i billedet, idet de har erfaring fra tidligere big data-projekter på skoler og gymnasiale uddannelser med at udlede mønstre fra læringsplatforme, der på et aggregeret niveau kan sige noget generelt om elevers adfærd og præferencer. Fx. kan man allerede nu udlede prognoser for riskoen for elevers drop-out eller afdække forsøg på eksamenssnyd gennem analyse af big data.

Projektet løber over 3 år fra 1/1-2018 til 31/12-2020 med DIKUs professor Stephen Alstrup, adjunkt Fabian Gieseke samt en 1-årig postdoc som big data-eksperter.

Professor Stephen Alstrup

Professor Stephen Alstrup


 

Adjunkt Fabian Gieseke

Adjunkt Fabian Gieseke