21. december 2017

Lad os skabe en samlet dansk fintech-uddannelse

FinTech

DIKUs professor Fritz Henglein, slår sammen med Thomas Krogh Jensen, CEO, Copenhagen Fintech, og Kent Petersen, formand, Finansforbundet til lyd for oprettelsen af en uddannelse i Finansiel Teknologi - eller kort og godt: FinTech

I et debatoplæg til Berlingske Business 21. december 2017 opfordrer professor Fritz Henglein, formand, Innovationsnetværk for Finans IT, Thomas Krogh Jensen, CEO, Copenhagen Fintech, og Kent Petersen, formand, Finansforbundet til, at regeringen sikrer forbedrede videre- og efteruddannelsesmuligheder til morgendagens talenter inden for ny finansiel teknologi. Debatoplægget bringes her i sin fulde længde. Illustrationen er hentet fra originalartiklen.

Illustration Iris. Fra originalartikel i business.dk

Vi skal både uddanne herhjemme og rekruttere internationalt for at kunne bevare arbejdspladser i Danmark.

Teknologien forandrer vores liv og arbejde i en hastighed, vi aldrig har set lignende, og det kalder på rettighed omhu: Hvis vi skal bevare konkurrenceevnen og skabe vækstmuligheder, kræver det tiltag på uddannelsesområdet. Den digitale virkelighed har betydning for alle, og de rette kompetencer er vitale for Danmark.

Det skal vi både uddanne og rekruttere os ud af, hvis vi gerne vil kunne holde vores arbejdspladser i landet og understøtte det samfund, vi alle er en del af.

Vejen skabes via uddannelse, som bygger på et tæt samspil mellem forskningsbaserede universiteter og erhvervslivet. I udlandet har man gode erfaringer med et sådant samspil inden for de hurtigt voksende teknologiområder. Også i Danmark vil et stærkere partnerskab være med til at skabe merværdi i forhold til at uddanne morgendagens talenter inden for ny finansiel teknologi.

Regeringen barsler i disse måneder med en teknologipagt. Ideen er fremragende, og vi ser frem til, hvordan pagten implementeres, da vi er helt enige i, at der er brug for samarbejde. Her er en oplagt mulighed for at tage fat på de nødvendige initiativer både i forhold til nuværende finansielle uddan­nelser og til forbedrede videre- og efteruddannelsesmuligheder og opkvalificering inden for digitale og tekniske færdigheder.

Vi er fortalere for et forpligtende sam­arbejde mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige myndigheder omkring en samlet fintech-uddannelse, der skal kunne levere specialister i brydningsfeltet mellem IT og finans – og tiltrække internationale talenter.

En sådan uddannelse på kandidatniveau eller som opkvalificeringstilbud vil kunne tiltrække udenlandske studerende, sikre kontakt til fintech-miljøet og understøtte Danmarks ambition om at blive nordisk centrum for finansielle services. Det ville være et trækplaster i forhold til at få de rette kompetencer til finanssektoren.

Behovet er ganske akut. Danmark står til at miste omkring 1.500 job som følge af mangel på specialiseret IT-arbejdskraft frem mod 2020. Et behov, der i øvrigt kun ser ud til at stige ifølge analyser, der også påpeger, at Danmark vil have et udækket behov på op imod 19.000 IKT-specialister i 2030.

Digitaliseringen har internationaliseret finanssektoren og intensiveret kampen om arbejdspladserne. Talentmassen er global, og flere inden for finansielle services vælger at flytte hele eller dele af deres virksomhed til udenlandske hubs, hvor de kan finde de rette kompetencer.

Hvis Danmark skal gøre sig forhåbning om at blive et nordisk centrum for finansielle services, kræver det investering i fremtiden gennem forskning, uddannelse og tiltrækning af talenter.