31. januar 2017

Kreativitet og innovation skal blomstre på KU

MakerSpace på KU

Flere amerikanske universiteter har et. Roskilde Universitet har et. Roskilde Festival har et. Københavns Universitet har ikke et. Et MakerSpace. Et hjemsted for kreativitet og innovation. Et springbræt for nye innovative ideer og startups. En platform for studerende og forskere til leg og interaktion med teknologi ved hjælp af nye former for digital fabrikation.

Den 26.-30. september 2016 deltog 52 studerende fra KUs uddannelser Kommunikation & IT og Datalogi i en unik forskningsbaseret aktivitet, en MakerWeek, for at udforske nye potentielle måder at tænke på prototyper og innovation. Denne MakerWeek fandt sted i et til-formålet-oprettet MakerSpace på KUB Nord, hvor lånte 3D printere, Arduino boards mv. var blevet transporteret til for at de studerende kunne få kendskab til nye teknologiske muligheder og reflektere over innovationsprocesser.

- Formålet med denne MakerWeek har på den ene side været at demonstrere mulighederne ved tværfaglig undervisning på tværs af KUs uddannelser, og på den anden side at udfordre grænserne mellem det digitale og det fysiske i måden, vi tænker IT-systemer og design, fortæller professor Pernille Bjørn, der stod bag initiativet og er stor fortaler for et KU MakerSpace til gavn for hele universitetet.

Et fælles KU MakerSpace

Ifølge Pernille Bjørn vil et fælles KU MakerSpace bane vejen for tværfaglig undervisning og forskning på tværs af KU og skabe et rum, hvor man sammen kan udforske potentialet ved nye muligheder inden for digital fabrikation:

- Digital fabrikation skaber uendelige muligheder, men om vi får succes med at udnytte disse muligheder afhænger af vores evne til at bringe kreativitet og teknologisk viden sammen med konkrete brugssituationer. Det er kun gennem studier af brug og teknologier, at vi kan skabe nye innovative ideer, fortæller Pernille Bjørn.

Hvis teknologi eksempelvis skal understøtte den arkæologiske udgravningsproces eller den medicinske forskning, eller der skal designes et nyt it-system til sundhedsvæsenet, så handler det ikke om blot at udvikle systemet baseret på det normale tastatur, mus og skærm – i stedet bør man tænke på, hvordan fysiske elementer helt konkret kan være en del af et system. Hvorfor skal arkæologer eksempelvis se på en skærm, når de studerer oldtidens artefakter frem for at 3D-printe artefakten og opleve den fysisk?

- Mulighederne er uendelige, og vi – på DIKU - er interesseret i at forske i, hvordan vi kan udnytte digital fabrikation i arbejdet med at designe it-systemer til samarbejde. Vi arbejder for at udvikle nye metoder og teknikker, der gør det muligt at samtænke digital fabrikation ved at kombinere det digitale og det fysiske gennem prototyper til gavn for design af nye it-systemer til samarbejde – og efterårets MakerWeek var det første skridt i den retning, fortæller Pernille Bjørn.

Datalogiens laboratorium

På et studie som datalogi er der ofte brug for et ’værksted’, på samme måde som de sundhedsvidenskabelige uddannelser har brug for laboratorier:

- Formålet med et fælles KU MakerSpace er dog ikke kun et datalogisk laboratorium. Den tværfaglige natur i et KU MakerSpace skal imødekomme en behovet på tværs af KU, fortæller Pernille Bjørn og fortsætter:

- Flere faglige områder på KU - naturvidenskaben, humanvidenskaben, informationsvidenskaben, sundhedsvidenskaben mv. - vil få stor glæde af et MakerSpace, Digital fabrikation er allerede ved at blive fast inventar på danske biblioteker, studerende fra SUND fakultet er de flittigste brugere af KUB Nords 3D-printere, og vi er blevet kontaktet af folk fra KUs uddannelser inden for arkæologi, som også er interesseret. Næste skridt bliver derfor at organisere et tværfagligt seminar for alle interesserede på KU, hvor vi sammen kan skabe en fælles vision, som vi kan præsentere for KUs ledelse. Vi håber og tror, at et KU MakerSpace vil blive en realitet, som vil være til fordel for os alle.

At afholde MakerWeek - uden et MakerSpace

Afholdelsen af efterårets MakerWeek var en større proces, da der ikke var et allerede etableret MakerSpace med det rette udstyr:

- I samarbejde med kolleger brugte jeg flere måneder på at finde en fysisk lokation, skaffe det rette udstyr og arrangere transport af udstyret mv. Hvis der havde været et MakerSpace på KU kunne vi have fokuseret tiden på planlægningen af det akademiske indhold i undervisningen, fortæller Pernille Bjørn.

Man samarbejdede bl.a. med KUB Nord om at låne deres lokaler og de 3D-printere, de har til rådighed. Desuden blev der benyttet forskningspenge til at bestille nyt udstyr hjem, fx Arduino boards, og man lånte yderligere 3D printere af IntermediaLab på ITU.

- MakerWeek'en var helt sikkert ikke blevet en realitet, hvis det ikke havde været for ildsjæle og en stor dedikation til projektet. Vi er glade for, at det bev til noget – og det er tydeligt, at de studerende var meget glade for forløbet, afslutter Pernille Bjørn.

Billeder fra MakerWeek

Klargøring af ugens MakerSpace

Morgenbriefing af Pernille Bjørn

Pigerne har 3D-printet en lille elefant som en del af arbejdet med deres prototype

Hele ugen var der forskere fra DIKU til stede, som kunne vejlede de studerende