15. marts 2017

Første skridt mod en fælles vision for et tværfagligt KU Makerspace er taget

KU Makerspace

Den 13. marts var ca. 40 ansatte og studerende fra Københavns Universitet samlet til et opstartsmøde med det formål at skabe en fælles vision for et tværfagligt KU Makerspace. Bag initiativet stod Pernille Bjørn og Kasper Hornbæk, professorer på DIKU.

Med intromødet ønskede de to initiativtagere at samle ideer fra alle kroge af Københavns Universitet og få skabt et grundlag for en fælles vision for, hvordan et fremtidigt fælles og tværfagligt Makerspace på Københavns Universitet kan se ud.

Og det lykkedes. Der var en bred deltagelse fra KU – herunder SCIENCE, HUM og SUND fakulteterne, samt Copenhagen Science City, Skovskolen, Studenterhuset, Innovation Hubs, NBI Legestuen, og KUB (Copenhagen University Library) – der repræsenterede bl.a. forskere og studerende fra Datalogi, Centre for Textile Research, SCIENCE Uddannelse, Medicin, Biologi, MEF, Nordiske Studier, Fysik, Matematik mf.

Deltagerne blev inddelt i grupper og diskuterede ideer. Hvilke aktiviteter skal et Makerspace kunne rumme? Hvilke ressourcer og kompetencer er der behov for? Hvordan skal det kunne tilgås - og af hvem? Det var nogle af de spørgsmål, de mange ideer gav svar på.

Afslutningsvis tog deltagerne et kig ind i krystalkuglen og kom med deres bud på, hvordan et KU Makerspace vil se ud om 5 år.

Næste step bliver nu at få samlet alle ideerne til én fælles vision, hvorefter der skal arbejdes på at gøre visionen til en realitet.