06. december 2017

Nyt CCC ledelsesteam – ny CCC vision

Vision

Pr. 1. november 2017 er ledelsesstafetten for Centre for Communication and Computing (CCC) overdraget til den tidligere viceleder Sebastian Boring, lektor på Datalogisk Institut (DIKU), som sammen med ny viceleder Laura Skouvig, lektor på Institut for Informationsstudier (INF) skal stå i spidsen for CCC i de næste tre år.

Begge forskere har spillet en aktiv rolle i det tværfaglige forskningscenter CCC i flere år og i løbet af den første måned ved roret har de skabt en vision, som skal bringe CCC til det næste niveau.

CCC 2.0

- Vores vision er at bringe CCC til det næste niveau ved at styrke og udvikle de resultater, CCC har opnået indtil nu. Dette kalder vi CCC 2.0. Tilgangen vil være ny, men kernen er den samme: CCC består af individuelle forskere, og vi forpligter os til den oprindelige CCC vision om at bringe mennesker sammen på tværs af discipliner for at samarbejde og skabe succesfulde tværfaglige projekter og bevillingsansøgninger, siger Sebastian Boring og Laura Skouvig.

For at styrke CCC ønsker de at positionere centret på universitetet som en forskningsinkubator – især for forskning i krydsfeltet mellem IT og menneskelig kommunikation samt (mere bredt) i krydsfeltet mellem teknologi, mennesker og samfund.

Et led på denne vej er, at den nye ledelse sammen vil genintroducere CCC til forskerne på de involverede institutter (DIKU, MEF, NorS og INF) og fokusere på at svare på følgende spørgsmål: (1) hvad kan CCC levere og tilbyde? Og (2) hvad kan forskere involveret i CCC forvente af centret? Dette betyder at både Sebastian og Laura vil indgå i dialog med forskere for at (gen)promovere CCC og de muligheder, centret tilbyder.

- Mere konkret vil vi introducere de nye labs på Søndre Campus og præsentere det første forskningsinitiativ, Glocal Digital Infrastructures. Vi tager gerne imod forslag til nye tværfaglige forskningsinitiativer og diskuterer mulighederne, CCC tilbyder ift. støtte og inkubation. Endelig ønsker vi at trække de store udfordringer, som forskere i feltet IT og menneskelig kommunikation oplever, frem i lyset: hvad er de mest centrale samfundsmæssige temaer, der skal udforskes? Og hvordan kan CCC tilbyde endnu bedre støtte ved opstart af nye projekter?

Mød det nye ledelsesteam

Centerleder, Sebastian Boring

Sebastian Boring er lektor i sektionen Human-Centred Computing på Datalogisk Institut. Hans forskning fokuserer på nye interaktionsteknikker på mobile og augmented reality devices. Han interesserer sig især for at gøre virtuel information håndgribelig. Hans forskning omfatter både udviklingen af sofistikerede sansnings- og sporingsteknologier samt design og evaluering af sådanne interaktionsteknikker. Før han kom til København var Sebastian postdoc ved Interactions Lab på University of Calgary, Canada. Han fik din ph.d. i datalogi ved University of Munich, Tyskland, i 2010.

Vice centerleder, Laura Skouvig

Laura Skouvig er lektor i informationsstudier på Institut for Informationsstudier. Hun har en kandidat i historie og tysk fra Aarhus Universitet og skrev sin ph.d.-afhandling om danske bibliotekers historie. Hendes primære videnskabelige interesse er informationshistorie som en underdisciplin til historie. Fra dette perspektiv undersøger hun information historisk ved at fokusere på temaer såsom informationsalderen og informationssamfundet, informationsnetværk, overvågning og kommunikation af information. Generelt set beskæftiger hendes forskning sig med interaktionen mellem mennesker, teknologi og samfund.