28. juli 2017

Datalogi på KU øger optaget med over 30%

Optagelse 2017

I år har KU tilbudt 242 pladser til nye datalogistuderende - det er en stigning på 59 pladser og næsten en tredjedel i forhold til forrige år. Kvindeandelen er steget fra 7,7 til 12,4%.

Da planerne om at udvide kapaciteten med 50 pladser på KUs datalogiuddannelse første gang blev fremlagt, blev de af nogle mødt med mild skepsis. Kunne man nu også opretholde den høje standard på uddannelsen og sikre, at de dygtigste studerende fortsat valgte KU til?

Al skepsis blev dog gjort til skamme med offentliggørelsen af de nye optagelsestal. Det nye 'loft' på 230 er blevet overbooket en anelse, såledet at der pr. 28. juli er tilbudt optagelse til i alt 242 studerende, heraf 30 kvinder, hvilket for begge deles vedkommende svarer til ca. en tredjedel flere end sidste år. Nu skal de 242 nyoptagne tage stilling til, om de vil takke ja til pladsen. Det endelige optagelsestal kan således godt ændre sig hen over sommeren.

Tidsserie: Optagne på datalogistudiet siden 2012

Kilde: Uddannelsesministeriet

Torben Mogensen

Studieleder for bacheloruddannelsen i datalogi Torben Mogensen glæder sig over den historisk høje søgning til KU’s datalogistudie, som fra i år har øget optaget med 59 yderligere pladser i forhold til sidste år: "Særligt glæder vi os over at se en stigning blandt pigerne, der med 30 optagne i år udgør 12,4 % af ansøgerne på datalogi i forhold til sidste års 7,7 %. I det hele taget kan vi mærke en styrket interesse for KU's datalogistudie. Langt de fleste (200 ud af 242) af de optagne har haft Datalogi på KU som første prioritet, og vi er nu det fag på KU's Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, der har optaget flest studerende."

Kvoter indførtes fra 2012 - har kapacitetsstigningen haft indflydelse?

Frem til og med 2011 var der frit optag til Datalogi på KU, men fra 2012 indførtes for første gang kvoter for at sikre bedre fremdrift og gennemførselstider. De seneste år har adgangskvotienten ligget og vippet omkring de 7, og der var naturligvis også spænding på instituttet om, hvorvidt dette høje niveau kunne bevares med en kapacitetsforøgelse på næsten en tredjedel.

Jon Sporring

DIKUs Viceinstitutleder for forskning Jon Sporring fortæller: "Kvotienten til datalogistudiet har været stigende gennem en årrække siden 2012, hvor den lå helt nede på 5,1. I 2017 er den landet på 7,0, hvilket ganske vist er lidt lavere end i 2016 (7,4), men kan tilskrives det øgede optag.

Med optaget af 59 ekstra studerende skal vi bl.a. ruste os til den nye specialisering i Data Science, som vi forventer vil tiltrække stor interesse, når de nye studerende skal vælge specialisering på 2. år af uddannelsen."

"Vi er spændte på, hvor mange der vil vælge Data Science frem for den klassiske Datalogi eller gymnasielærerretningen. Mange af DIKUs topforskere har Data Science som forskningsområde i relation til såvel teoretiske som mere praktiske anvendelsesområder, så udsigten til at modtage forskningsbaseret undervisning tidligt i bacheloruddannelsen skal nok tiltrække mange", slutter Jon Sporring.

De tværfaglige IT-uddannelser ligger stabilt i optagelsesstatistikken

Ud over datalogi leverer DIKU også undervisere til hhv. Kommunikation og IT på HUM, Sundhed og Informatik på SUND samt Informationsvidenskab og Kulturformidling på HUM, der alle i noget omfang har datalogiske fag som del af uddannelsen.

Mens Kommunikation og IT har fyldt op med 69 pladser og en kvotient på 8,6 er der stadig ledige pladser på Sundhed og Informatik samt Informationsvidenskab og Kulturformidling.

Se mere statistik på: Studier.ku.dk