27. marts 2017

Vejlederdag 2017 skal skabe endnu bedre studieintroduktion

STUDIEINTRODUKTION

Mere end 100 vejledere fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) var samlet fredag den 24. marts til Vejlederdag 2017, som blev afholdt for første gang. Rusvejledere fra uddannelserne Datalogi, Fysik, Biologi, Matematik mf. stillede op på dagen, og der blev udvekslet erfaringer for at kunne give nye studerende en endnu bedre start på uddannelsen.

Hver sommer arbejder rusvejledere hårdt for at klargøre campusdagene og introturen for de nye studerende. Og i år vil de være ekstra forberedte pga. Vejlederdag 2017 planlagt af studiestartkoordinatorer i samarbejde med rusvejleder-repræsentanter fra hvert institut.

Der var både sociale aktiviteter og faglige oplæg. Dagen startede ud med at rusvejlederne blev delt op i mindre grupper med en repræsentant fra hvert institut. Grupperne fik først mulighed for at lære hinanden at kende, efterfulgt af en workshop hvor hvert gruppemedlem skulle fortælle, hvordan studieintroduktionen planlægges på det pågældende institut.

- Det var meget spændende at høre, hvordan andre institutter planlægger deres studieintroduktion. Det gik op for mig, hvor mange måder en studieintroduktion kan forløbe på, og vi alle blev bl.a. inspireret med nye aktiviteter, fortæller Aksel Samuelsen, som er rusvejleder på Datalogisk institut.

Vejlederne fik nye ideer til campusdage- og hyttetursaktiviteter, som i tidligere år har fungeret godt på andre studieretninger, og som har været med til at give et godt sammenhold blandt de nye studerende. Rusvejlederne på Datalogisk Institut vil benytte nogle af disse aktiviteter til årets studieintroduktion efter sommerferien og skræddersy dem, så de passer til både hytteturstema samt alle mulige personligheder.

Studieintroduktion for mindretallet

På dagen fik de besøg af Anine, studie- og karrierevejleder på SCIENCE, som holdt et oplæg om, hvem der særligt skulle tages hensyn til, når der blev planlagt studieintroduktion. De personer var delt op i tre personaer, og rusvejlederne skulle sætte sig ind i hver rolle og diskutere, hvad man kunne gøre for at give disse tre personaer en bedre studieintroduktion.