11. juli 2018

Årets ansøgningstal: Datalogi bliver fortsat mere attraktiv

Bacheloransøgning

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til datalogiuddannelsen er nået nye højder med 275 ansøgere – hvilket svarer til 7,4 % flere end sidste år. I alt har 704 søgt ind på Datalogi på Københavns Universitet.

Med et stort set støt stigende ansøgertal igennem flere år markerer Datalogi sig som en mere og mere attraktiv uddannelse hos de unge. Det glæder Viceinstitutleder for Undervisning på DIKU, Martin Lillholm:

- Fremgangen i antallet af ansøgere på 1. prioritet betyder, at vi er landet på det højeste antal, vi har registeret igennem mange år*. Det tyder på, at de unge er bevidste om digitaliseringens mange muligheder og samfundsopgaver. Det er også glædeligt, at der er sket en markant fremgang på det datalogiske/it-faglige område på tværs af uddannelsesinstitutionerne, så vi alle kan bidrage til at uddanne flere og bedre it-specialister, som der er et stort behov for i samfundet.

Ansøgertallet til datalogi og relaterede uddannelser er generelt steget på landsplan og især i hovedstadsområdet, hvor både ITU og DTU melder god fremgang.

Udviklingen i ansøgninger til datalogiuddannelsen på Københavns Universitet fra 2016 - 2018.

Datalogi i top på SCIENCE og i top 10 på KU

Med årets stigninger er datalogiuddannelsen endnu engang strøget til tops blandt uddannelserne på SCIENCE. Allerede i 2016 indtog Datalogi førstepladsen som den mest søgte uddannelse på SCIENCE – både for 1. prioritetsansøgninger og det samlede ansøgningstal. Efter en mindre tilbagegang i 1. prioritetsansøgningerne i 2017 er niveauet nu tilbage.

Også i det større billede rykker Datalogi op og er i år den 8. mest søgte uddannelse blandt alle uddannelser på Københavns Universitet – både 1. prioritetsansøgninger og samlet set.

* Se den samlede statistik for datalogiuddannelsen fra 2011-2018 her

Se den samlede KU statistik her