23. marts 2018

DIKU-delegation på mission til Chengdu i Kina for at tale om forskningssamarbejde

Samarbejde med Kina

Den 21. marts 2018 besøgte en delegation ledet af professor Mads Nielsen, institutleder på Datalogisk Institut Københavns Universitet i Danmark (DIKU) Chengdu University of Electronic Science and Technology of China (UESTC).

Fra venstre: Vice-Dean Yandong Mu, Assistant Professor Boris Düdder, Vice dept. chair Jon Sporring, Dept. chair Mads Nielsen, Vice-President Caidong Xiong, Associate Professor Yongluan Zhou, Director of International office Aiying Di og Professor Qiang Li

Formålet med besøget var at sondere mulighederne for et mere formaliseret samarbejde med UESTC, især deres datalogiske og medicinske institutter, om forskningssamarbejde inden for kunstig intelligens og medicinsk billedbehandling samt om udveksling af studerende og forskningspersonale. Et fælles uddannelsesprogram står også på ønskelisten.

Besøget er omtalt på Chengdu University's hjemmeside (på kinesisk):

Under besøget besøgte den danske delegation også Chengdus Skole for datalogi og medicin på vores skole og drøftede samarbejde om bl.a. fælles laboratorier og forskningssamarbejde med ledere og professorer på skolen.

Fra venstre: Professor Dongxiang Zhang, Vice dept. chair Jon Sporring, Dean Hengtao Shen, Dept. chair Mads Nielsen, Assistant Professor Boris Düdder, Associate Professor Yongluan Zhou samt Deputy Party Secretary Qing Li.

"Besøget var meget produktivt, og vi regner med, at vi meget snart kan starte en fælles masteruddannelse inden for datalogi og forskning i AI" sagde institutleder Mads Nielsen fra DIKU.