29. august 2018

Fokus på de vellykkede IT-projekter i den offentlige sektor

OffentligIT

275 deltagere var mødt op for at høre om ikke færre end 14 eksempler på vellykkede it-projekter i den offentlige sektor med Stephen Alstrup som vært og Nynne Bjerre Christensen som moderator.

Konferencen Gode offentlige IT-projekter blev med Datalogisk Institut på KU som initiativtager for anden gang afviklet  med en lang række bidragydere fra kommuner, regioner og statsadministrationen på talerstolen. 

Konferencens formål er at fortælle de historier, som måske ikke til daglig skaber de store overskrifter i IT-pressen, men som til gengæld får de større og mindre tandhjul i det offentlige Danmark til at spille sammen og skabe teknologiske fremskridt, der kan mærkes i hverdagen hos både borgere og sagsbehandlere.

Nedenfor ses en fotoreportage fra dagens talerække. De enkelte indlæg kan ses ved at klikke ind på navnene på foredragsholderne på eventsiden.

Professor Stephen Alstrup, DIKU, gav bolden
op til dagens overordnede tema:
Gode offentlige IT-projekter
Moderator Nynne Bjerre Christensen styrede 
dagens talere sikkert gennem de fire sessions

Lars Mathiesen, CEO i Frost Management, tegnede det store billede af, hvilke forudsætninger der skal være på plads for at et it-projekt skal lykkes.
Med humor og alvor tog projektleder Jan Haurslev fra STIL, Styrelsen for IT og Læring, publikum med på udviklingsrejsen frem til indførelsen af netprøver.dk - digital afvikling af gymnasieeksaminer.
Jørgen Bartholdy fortalte om de store synergieffekter i det fælles bibliotekssystem (FBS), som dækker de kommunale folke- og skolebiblioteker
Franci Johansen, IT-underdirektør i Lanbrugsstyrelsen kunne berette om succes'en med den nye landbrugsapp, som via ipads kan måle og visualisere data i felten.
Kontorchef Christian Plaschke fra Digitaliseringsstyrelsen redegjorde for principperne for at klargøre ny lovgivning til digital sagsbehandling. 
Digitaliseringschef Mette Harbo løftede sløret for hvordan Københavns Kommune har styrket den tværfaglige koordinering af sundhedsdata for borgerne. 
Kontorchef Elsebeth Hauge, STIL, gav en intro til anvendelsen af Machine Learning på læringsplatform, herunder forudsige frafald blandt eleverne.
Anna-Britt Krogh er IT-projektleder og fortalte om den digitale patientuddannelse i Region Syddanmark for borgere med Type 2 diabetes. 
Kontorchef Mikkel Folmø fra Købennhavns Kommune fortalte om brug af Machine Learning i den generelle sagsbehandling af borgerservice. 
Vicepolitimester i Rigspolitiet Ole Andersen gav et indblik i politiets IT-platform POL-INTEL, som kan samkøre, visualisere og analysere data fra flere kilder til opklaring af forskellige typer af forbrydelser. 
Janne Glæsel, partner i advokatfirmaet Nyborg og Rørdam, om persondataforordningens betydning for IT-projekters design og håndtering.
Jens Grønkjær, senioradvokat hos Bech-Bruun, kom ind på de forskellige it-kontraktstyper i regulerede områder. 
Lone Kaalund Thiel, som er kontorchef i Region Nordjylland, præsenterede arbejdet med Sundhedsjournalen, der har samlet sundhedsdata og skabt overblik.
Professor Thomas Hildebrandt fra DIKU fortalte om forskningsprojektet EcoKnow, som skal arbejde med at forberede digitale sagsbehandlingssystemer. P.t. især fokus på arbejdsløshedsystemerne, der skal forenkles kraftigt mhp. digitalsering.
Sekretariatschef i Ballerup Kommune Jens Kjellerup gav et indblik i Os2Kitos-systemet, som bruges som fælles sagsbehandlingssystem af stadig flere kommuner. 
Anne-Sofie Jensen, vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,  præsenterede Datafordeleren, som er en nyskabelse i det offentliges distribution af data.
Flemming Lund, IT-projektleder i Udenrigsministeriet, præsenterede som sidste taler det agile projektforløb henimod en digitaliseret version af Udenrigsministeriets nye legaliseringssystem UMLEG. 
Det pænt fyldte Lundbeck-Auditorium holdt skansen også på tilskuerrækkerne frem til den efterfølgende reception, hvor der blev minglet videre over et lille glas vin og lidt snacks.