16. august 2018

Fuldt hus til Blockchain Summer School i uge 33

Blockchain

70 unge master- og phd-studerende fra hele verden deltager i årets Blockchain summer school og dyster om at løse cases ved brug af Blockchain-teknologien på spændende samfundsudfordringer - fx. sporing af vilde bisoner i naturparker.

European Blockchain School har for 3. år i træk slået dørene op for en uge med forelæsninger, øvelser og en omfattende case competition i emnet Blockchain. CBS er årets vært - med bistand fra undervisere og forskere fra IT-Universitetet og Københavns Universitet.

De 70 unge it-kyndige deltagere har først brugt et par dage på skolebænken for at blive grundigt opdateret i principperne for Blockchain ved både forskere og erhvervsrepræsentanter, der arbejder med Blockchain. Siden onsdag har de arbejdet i grupper - i et slags udvidet hackathon over flere dage, hvor hver gruppe løser en Blockchain-case eller -opgave stillet af en af de partner-virksomheder, der er årets sponsorer.

I 2018 har virksomhederne Copenhagen Fintech, Tradeshift, Nets, Qtum, Topdanmark, WWF, samt opstartsvirksomhederne Firmo og Aryze bidraget enten gennem sponsorat, undervisere/paneldeltagere i Blockchain Summit 17. august eller ved at stille opgaver.

Casene skal give løsninger på reelle problemer i samfundet

Opgaverne handler i høj grad om at udvikle gode løsninger på problemstillinger i den finansielle sektor, hvor kontraktsindgåelse på et sikkert grundlag er alfa omega.

Men en af casene skiller sig ud fra dette felt, nemlig WWF, som håber at  få en spændende Blockchain-funderet løsning på, hvordan man kan indkredse og spore bestanden af vilde bisonokser i et naturreservat! Metoden går ud på at vise bisonoksernes bevægelse i et såkaldt heatmap, som man kan tilgå via en browser.

Prisuddeling og konference 17. august

Løsningerne præsenteres fredag den 17. august for de 300+ deltagere på årets Nordic Blockchain Summit, hvor vinderholdet der har lavet den bedste case kåres, og hvor temaet Blockchain i øvrigt behandles i Anders Høgh Nissens kyndige moderatorhænder med lige dele foredrag og paneldebat.

”Den store interesse for både sommerkurset og summit'en vidner om, at Blockchain fortsat er område, der har et enormt udviklingspotentiale både forskningsmæssigt og i især den finansielle sektor (Fintech)”, siger adjunkt fra Københavns Universitet Boris Düdder, der er en af underviserne og ekspert i Blockchain-teknologien.

"Men det er også spændende at se, at Blockchain-teknologien breder sig til andre samfundsområder, hvor der er behov for at sikre sig troværdige data på fx. slagtekvægs oprindelse eller udbredelsen af vilde dyr i naturen, hvor Blockchain kan levere den databaserede 'fodlænke', der sikrer, at forbrugeren kan stole på deklarationer om oprindelse.

Et frugtbart samarbejde mellem tre københavnske universiteter

Bag European Blockchain School står tre universiteter i det centrale København, der på skift påtager sig værtsskabet for Blockchain Summer School og Summit, nemlig CBS, ITU og KU. Og stadig flere større universiteter viser interesse.

Lektor Omri Ross fra DIKU siger: "I år har vi haft besøg af repræsentanter fra QTUM foundation fra Kina, som har tilført sommerskolen et større internationale perspektiv. Det har klart tiltrukket flere europæiske deltagere til at deltage i dette event. Det er på denne baggrund opstået et godt tværuniversitært samarbejde mellem kollegerne fra CBS (Prof. Michel Avital) og ITU (Roman Beck) ."