20. december 2018

Jon Sporring fik sin ilddåb som professor

Tiltrædelsesforelæsning

En yderst veloplagt professor indviede det fremmødte publikum i, hvordan MR-billeder nedbrudt til næsten subatomare dimensioner kan vise bl.a. stressede musehjerner eller tjene som markører af andre diagnoser. Jon Sporring er nu professor i medicinsk billedbehandling på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU).

Den 19. december 2018 fejrede DIKU årets sidste professortiltrædelse, nemlig Jon Sporrings. Jon har været fast tilknyttet DIKU som lektor siden 2003, men har også taget både sin kandidat og ph.d. i datalogi på samme institut tilbage i 90'erne.

Denne onsdag gjaldt det professortitlen, som blev værdigt forsvaret med en bred og videnskabelig indføring i udvalgte forskningsfelter.

Jon forsker i medicinsk billedanalyse og har i de seneste år fokuseret på bl.a. forskning i hjerner og digital repræsentationer af hjerner, ikke kun hos mennesker, men også hos dyr som mus og rotter.

På det allerseneste er det digitalisering af dyresamlinger på Statens Naturhistoriske Museum, der har haft Jons forskningsmæssige fokus, men fremadrettet vil det tværuniversitære samarbejde med bl.a. ESS og MAX IV-projekterne via deres ultimative synchrotron-røntgen-elektronmikroskoper give adgang til hidtil uset skarpe og højopløselige billeder, der kan sende forskningen i billedanalyse op i endnu højere gear.

Se billeder fra forelæsningen (hvor institutleder Mads Nielsen introducerede) og receptionen. Instituttet ønsker Jon Sporring tillykke med professortitlen.

Mads Nielsen, professor og institutleder, introducerer Jon Sporring
Jon Sporring på slap line