5. december 2018

Jon Sporring ny professor på DIKU

Professortiltrædelse

Jon Sporring er blevet udnævnt til professor i medicinsk billedbehandling på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) pr. 1. oktober 2018.

Jon Sporring arbejder med grundforskning inden for matematisk og medicinsk billedbehandling, computergrafik, informationsteori og mønstergenkendelse. Han er involveret i flere større interdisciplinære forskningsprojekter eksempelvis The Centre for Stochastic Geometry and Advance Bioimaging (CSGB), som er et Villum Foundation Centre of Excellence for grundforskning i stereologi, rummelig statistik og statistisk billedbehandling. Han er også en del af ledelsen af det nyetablerede Center for Quantification of Imaging Data from MAX IV (QIM), som er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lunds Universitet og MAX IV Synkrotron faciliteten i Lund.

- Moderne apparater såsom mikroskoper og synkrotroner producerer enorme mængder data, så meget at det ofte er umuligt for et menneske at overskue og analysere effektivt. De computermodeller, jeg forsker i, giver ny objektiv, reproducerbar indsigt i sådanne data, siger Jon.

For tiden er han særligt interesseret i at forske i statistiske relationer mellem objekter inde i celler – ultrastukturer – da disse studier giver ny indsigt i sygdomme såsom stress, og da de udgør en særlig udfordring at modellere på en computer. Som professor vil han fortsætte med at forske i algoritmer for billedanalyse i 3 og 4 dimensioner med anvendelse i biologi og medicin.

Udnævnelsen markeres med en professortiltrædelsesforelæsning om "From pixels to knowledge - Registering the big picture in data science" den 19. december 2019.

Bio

Jon Sporring har været ansat som lektor på DIKU siden 2003. I perioden 2007-2012 og igen siden 2015 har han været viceinstitutleder for forskning. Han er tilknyttet forskningssektionen Image Analysis, Computational Modelling and Geometry (IMAGE).

Han tog sin kandidat- og ph.d.-grad ved DIKU i hhv. 1995 og 1998. En del af hans ph.d.-program blev udført ved IBM Research Center, Almaden, Californien, USA. Efter hans ph.d. arbejdede han som gæsteforsker ved Computer Vision and Robotics Lab at Foundation for Research & Technology - Hellas, Grækenland og som adjunkt ved 3D-Lab, Odontologisk Institut, Københavns Universitet. I 2003 blev han ansat som lektor på DIKU. Fra 2008-2009 var han deltids seniorforsker ved Nordic Bioscience A/S. I perioden 2012-2013 var han gæsteprofessor ved School of Computer Science, McGill University, Montreal, Canada. Jon Sporring har også været medstifter på DigiCorpus Aps i 2012 og var Chief Research Officer i virksomheden fra 2012-2016, hvor han udviklede computer vision baserede systemer til automatisk feedback for fysioterapeutisk rehabilitering.