14. marts 2018

Ny professor på DIKU skal optimere offentlig sagsbehandling med nye digitale løsninger

Professortiltrædelse

Thomas Hildebrandt tiltrådte som professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU) den 1. marts 2018. Hans forskningsinteresse centrerer sig omkring udvikling af sikre, fleksible og pålidelige it-systemer, der passer til mennesker og komplekse arbejdsgange, som kan holdes ved lige og tilpasses, når behovet ændrer sig.

Og denne interesse er netop omdrejningspunktet for hans fremtidige arbejde på DIKU:

- Mit forskningsområde – og fokus på DIKU – er softwareteknologier og brug af formelle metoder til at beskrive og analysere processer, med særlig fokus på anvendelser til fleksibel, sikker og lovmedholdig digitalisering af arbejdsgange og forretningsprocesser, fortæller Thomas Hildebrandt.

I øjeblikket arbejder han sammen med virksomheder, offentlige organisationer og forskere inden for it-støttet samarbejde og maskinlæring i regi af EcoKnow projektet (Effective, co-created & compliant adaptive case mangement for Knowledge workers), som han er projektleder på.

Projektet skal udvikle digitale løsninger til sagsbehandlingen i danske kommuner, som løbende kan tilpasses de omskiftelige regler i lovgivningen og som gør det muligt for sagsbehandlere at udnytte de store datamængder fra tidligere sagsforløb – og dermed skabe den optimale handlingsplan for den enkelte borger. Projektet er støttet af Innovationsfondens Grand Solutions initiativ og løber frem til 2021.

På DIKU kommer Thomas til at styrke den interdisciplinære forskning i formelle metoder samt Computer Supported Collaborative Work (CSCW). I foråret 2018 er han aktuel med et oplæg om Anvendelse af big data og kunstig intelligens til optimeringen af sagsbehandlingen ved Dansk Industris konference Offentlig Digitalisering den 14. marts.

Bio

Professor Thomas Hildebrandt

Thomas Hildebrandt er uddannet ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet i 1999 og har siden da arbejdet på IT Universitetet i København. På ITU har han været leder af uddannelsen for internet- og softwareteknologi, forskerskolen FIRST (Foundations for Innovative, Research-based Software Technologies), forskningsgruppen for proces modellering samt en række forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder støttet af blandt andet Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion, Det Strategiske Forskningsråd og Innovationsfonden.

Thomas Hildebrandts forskning har blandt andet ført til udviklingen af proces-teknologien Dynamic Condition Response (DCR) Graphs i samarbejde med virksomheden Exformatics. Teknologien har brugere verden over og er tilgængelig som en software service (DCRGraphs.com). I Danmark benyttes DCR Graps til at understøtte fleksible sagsaktiviteter i KMD’s WorkZone sagsbehandlingssystem, der anvendes af mere end 40.000 brugere i statslige organisationer, herunder Aarhus, Aalborg og Københavns Universitet.

Ydermere er han facilitator for interessegruppen for Processer & it ved innovationsnetværket Infinit og arbejder som foredragsholder og konsulent inden for digitalisering af processer og persondataforordningen.